Monthly Archives: August 2020

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจที่กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

heart disease with smoking

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                 การติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ โดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อวัน วันนี้ Kardinal Stick จะพามารู้ถึง อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันค่ะ               จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 – 15 ปี                 โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีนั้นเป็นผลพวงจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยทั้งสิ้นในการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ได้รับยาคุมกำเนิด แต่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบมากกว่าสตีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 เท่าโดยทั้งนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มจากจำนวนของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสูบในแต่ละวันและในกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอีกร้อยละ 25% ที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแล้วโอกาสจะมีชีวิตอยู่น้อยลงและยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย การทำงานของหัวใจที่มีผล อันตราย จากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                สารนิโคติน เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น […]

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick

cig cause in oral diseases

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick                จากผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาด้านสุขภาพอย่างแท้จริงโดยที่จะมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้างอีกด้วย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังเป็นที่มาของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากอีกด้วย จะส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพช่องปากมาเพียงใด วันนี้ Kardinal Stick มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรมาฝากกันค่ะ น้ำมันในดินผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากจะทำให้ความสามารถในการรับรสชาติและดมกลิ่นลดน้อยลงจากเดิม อีกทั้งสุขภาพช่องปากของผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีลักษณะเป็นคราบซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพส่วนบุคคลวิธีในการกำจัดคราบเหล่านี้ จำเป็นต้องไปรักษาที่คลินิกเท่านั้นไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น  มะเร็งใน ช่องปาก                นอกจากจะเกิดมะเร็งจากที่อื่นๆในร่างกายแล้วการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เช่นกันเนื่องจากทุกครั้งที่เราสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสารเคมีอันตรายในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะต้องผ่านช่องปากและลำคอเสมอซึ่งหากได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้เข้าไปซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้  สุขภาพของเงือกและกระดูกรอบฟัน                การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นจะเข้าไปขัดขวาง ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายไม่สามารถจัดการปัญหาการติดเชื้อในเหงือกได้จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาช่องเหงือกจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม โดยหากมี การถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปากผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีความเสี่ยงที่รักฟันเทียมจะหลุดได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม  ซึ่งหากปล่อยระยะเวลาในการเกิดปัญหาสุขภาพของเหงือกและกระดูกรอบฟันจะเป็นอันตรายและอาจส่งผลให้เกิด การสูญเสียฟันในท้ายที่สุด โรคปริทันต์                 ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันที่รุนแรงจากที่เห็นได้ว่ารากฟันด้านเพดานปากอาจมีหนองหรือจะทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆตามมาได้มากซึ่งอาการของโรคจะมีความรุนแรงต่อผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยตรง                 อย่างไรก็ตามเราทราบถึงพิษร้ายของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้ว ทางแก้ไขปัญหาวิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยหันมาสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือก เช่น การสูบอุปกรณ์สายควันอย่าง Kardinal Stick ซึ่งจะทำให้การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง เพราะอุปกรณ์สายควัน Kardinal Stick มีการออกแบบอุปกรณ์สายควันเพื่อตอบโจทย์ในด้านของความรู้สึกในการสูบ นอกจากนี้การสูบอุปกรณ์สายควัน […]

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

dangers of patients with cig

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick                ปัจจุบันการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากสารของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีพิษการทำลายสุขภาพที่สูงมากและยังให้เกิดปัญหาในโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบ ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งปอดเป็นต้น รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยทางจิตทยาที่มีความสัมพันธ์กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบุคคลพบว่า ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า อาการของกลุ่มโรควิตกกังวลมีความสัมพันธ์ต่อกันสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งสิ้น จะเป็นอย่างไร Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเวช                ภาวะอาการของผู้ป่วยทางจิต นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทยและยังเป็นภาวะโรคร่วมทางจิตเภทที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดความร่วมมือในการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง มีอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้านิยมใช้บ่อย และยังเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าอีกด้วย พฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ ผู้ป่วยทางจิตเวช                ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีประวัติอาการของโรคซึมเศร้ามากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีอาการลูกซึมเศร้าเชื่อว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมช่วยลดความรู้สึกเศร้าและอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นมีหลักฐานที่ให้เห็นว่าสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะเข้าไปรบกวนการทำงานของสารเคมีในสมองช่วยให้ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีความสุขความพึงพอใจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการไม่ต้องรับรู้ถึงปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมแรงให้มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากขึ้นจึงต้องสวดมนต์ต่อไปเรื่อยเรื่อยจนเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและเกิดการเสพติดในที่สุดส่งผลให้มีความต้องการสูบที่เพิ่มมากขึ้นและการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ที่มีประวัติอาการซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้อาการซึมเศร้าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ขณะที่พฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พฤตกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดลงและลดความวิตกกังวล เนื่องจากว่าสารนิโคตินดูดซึมและแพร่กระจายเข้าสู่สมองซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และจะทำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกในเชิงบวกภายหลังการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจะได้รับความสุขใจ สดชื่น และมีแรงจูงใจในการอยากทำกิจกรรมมากขึ้นเว้นวรรคซึ่งเราเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าเป็นการใช้สารเสพติดเพื่อการรักษาตนเอง                การเสพติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจัดเป็นโรคและพฤติกรรมที่ซับซ้อนและธรรมชาติของการเสพติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงดังนั้นการรักษาอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงจึงต้องประกอบด้วยการรักษาหรือยาร่วมกับพฤติกรรมบำบัดทั้งนี้การสร้างความตั้งใจจะเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการบำบัด รักษาผู้ที่มีอาการติดบุรีแต่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมความตั้งใจในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอาจต้องอาศัยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหลายตัวเพื่อช่วยเพิ่มความตั้งใจให้มากพอที่จะสามารถเอาชนะต่อความรู้สึกบวกจากผลการกระตุ้นของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อสมองในส่วนที่เป็นระบบให้ระวังตกสารเสพติดทางอารมณ์จิตใจและการเสพติดทางพฤติกรรมและสังคมรวมทั้งอาการอยากและอาการถอนยาหลังจากการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม  จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะอาการซึมเศร้ามีระดับความตั้งใจในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อยมากเนื่องจากพบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและระดับสารเสพย์ติดประเภทสารนิโคตินเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความตั้งใจในการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ป่วยที่มีภาวะอาการซึมเศร้า                ดังนั้นการรักษาอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเนื่องจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบกะทันหันได้ การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทจึงมีด้วยกันหลายทางเช่น การบำบัดรักษา การพบแพทย์ แต่หาวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ยากเกินไปหรือผู้ป่วยไม่มีความต้องการที่จะพบแพทย์ หรือการบำบัดต่างๆ พบว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกเช่น อุปกรณ์สายควัน […]

Kardinal Stick อุปกรณ์สายควันสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal

kardinal stick new normal

Kardinal Stick อุปกรณ์สายควันสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal                หากคิดถึงอุปกรณ์สายควันหลายคนอาจจะคิดไปถึงอันตรายที่มากับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หรืออาจมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะนอกจากจะมีสารพิษ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซ้ำยังผิดกฎหมาย เพราะสำหรับประเทศไทยนั้น การมีอุปกรณ์สายควันไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตามอุปกรณ์สายควันนั้นยังคงมีภาพลักษณ์อีกอย่างที่หลายคนมองว่าดูดี เท่ สมาร์ท ยิ่งถ้าหากเปรียบเทียบกันตามจริงระหว่างผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยาสูบมวนธรรมดากับอุปกรณ์สายควันแล้ว อุปกรณ์สายควันย่อมให้ผลเสียน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนธรรมดาอยู่ดี โดยเฉพาะอุปกรณ์สายควัน Kardinal Stick ที่มีข้อแตกต่างจากอุปกรณ์สายควันยี่ห้ออื่นที่เหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม โดยเริ่มหันมาสูบอุปกรณ์สายควันแทนด้วย Kardinal Stick โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นอย่างไร? 1. ดีไซน์ออกแบบมาทันสมัย ขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพาง่าย ที่สำคัญคือ ออกแบบมารับกับรูปทรงริมฝีปากของแต่ละคน ทำให้เมื่อสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่มีน้ำยาหก หรือรั่วซึมออกมาขณะที่กำลังใช้งานอีกด้วย 2. คุณสมบัติของ Kardinal Stick ยังมีดีตรง เมื่อเราสูบในปริมาณที่มากเกินไป ตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือนระบบสั่น เตือนว่าคุณได้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม และได้รับสารนิโคตินมากเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ โดยสูบเกิน 12 ครั้งภายใน 5 นาที […]

Kardinal Stick แนะเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์สายควัน มีดีกว่าที่คุณคิด

ecig kardinal stick better

Kardinal Stick แนะเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์สายควัน มีดีกว่าที่คุณคิด                 เชื่อว่าเหล่าสิงห์นักสูบหรือเยาวชนหลาย ๆ คนคงเคยที่จะได้ยินใครต่อใครบอกต่อ ๆ กันมาว่า การเปลี่ยนมาสูบ อุปกรณ์สายควัน แทนการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดานี้นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่จะทำให้ผู้คนที่เสพติดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นชีวิตจิตใจนั้น เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ๆ กันได้ ซึ่งหลาย ๆ คนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาจนเป็นเรื่องปกติและกิจกวัตรประจำวันแล้วนั้น ก็คงที่จะไม่เชื่อและคงคิดว่าในโลกนี้คงไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริง ๆ ได้ ขอบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีความคิดเช่นนี้นั้น คุณคิดผิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว การสูบอุปกรณ์สายควันนั้นสามารถช่วยให้คนที่เสพติดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมค่อย ๆ ลด ละ เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริง ๆ การสูบอุปกรณ์สายควันนั้นมีสารเคมีที่น้อยกว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งการสูบอุปกรณ์สายควันยังช่วยทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกในการอยากสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริง ๆ ได้ด้วยอีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เหล่าสิงห์นักสูบทั้งหลายคงจะต้องรู้สึกแปลกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวว่าเจ้า อุปกรณ์สายควัน นี้มันคืออะไร และทำไมถึงช่วยเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันอย่างการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้เช่นนี้ วันนี้ Kardinal Stick จะพาทุก ๆ คนนั้นไปรู้จักกับอุปกรณ์สายควัน รวมไปถึงมุมมองและแง่คิดดี ๆ ของการหันมาสูบอุปกรณ์สายควันกันดีกว่า […]

รู้โทษของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

cig penalty with kardinal stick

รู้โทษของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick                 ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน แม้ว่าโทษของมันจะส่งผลต่อคนที่สูบและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สูบ เพราะผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประกอบด้วยสารต่างๆมากกว่า 4,000 ชนิด มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด ซึ่งโทษของมันมีอันตรายต่อชีวิตมากแต่ในขณะเดียวกันความนิยมในการใช้ก็มีการแพร่หลายมากในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเยาวชนที่ใช้สูบกัน Kardinal Stick จะบอกให้ว่าสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม บางชนิดมีอันตรายต่อชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก ได้แก่ สารทาร์หรือน้ำมันดิน เป็นสารก่อมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกาย มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นๆ ซึ่งร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอดก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ สารคาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ เกิดจากขาดออกซิเจนทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ตัดสินใจช้า เป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุผิวหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะเป็นประจำโดยเฉพาะตอนเช้า ไนโตรเจนไดออกไวด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลม ทำให้เกิดถุงลมโป่งพอง สารแอมโมเนียมีฤทธิ์ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก สารกัมมันตรังสี ซึ่งในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมรังสีอัลฟาอยู่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด สิ่งที่เด่นชัดมากสำหรับผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คือ […]

รู้ 5 โรค ร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปกับ Kardinal Stick

know 5 diseases by cig

รู้ 5 โรค ร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปกับ Kardinal Stick                 ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ต่างสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมด้วยกันทั้งสิ้น แล้วคนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่างก็ให้เหตุผลว่าคลายเครียด แต่ใครจะรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ได้ช่วยให้หายเครียดเลย แต่การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกลับทำลายสุขภาพตัวเอง ทำให้ร่างกายทรุดโทรมลง เนื่องจากความอยากอาหารลดลง แถมยังทำให้เราเป็น โรค ร้ายที่อันตรายถึงชีวิต วันนี้ Kardinal Stick จะมายกตัวอย่าง 5 โรค ร้ายกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลย 1. โรค มะเร็ง จากสถิติในประเทศพบว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด อันดับ 1 และอันตรายอันดับ 2 ของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในผู้ชาย ส่วนผู้หญิงความอันตรายจะอยู่ที่อันดับ 4 โดยสาเหตุที่สำคัญในการก่อให้เกิดมะเร็งปอดคือการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หรือเราไม่ได้สูบแต่อาจจะไปนั่งข้างคนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม นั้นมันก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งปอดได้ 2. โรคถุงลมโป่งพ่อง ภายในปอดของคนเรามีถุงลมเล็กๆอยู่มากมายหลายอัน ซึ่งการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนานๆควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีพิษก็อาจจะเข้าไปทำลายผนังถุงลม เนื่องจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีสารพิษมากมายอยู่หลายชนิด เมื่อผนังถุงลมฉีกขาด ร่างกายของคนเราก็จะไม่สามารถได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ จนทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้ง่ายกว่าเดิม 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด สารพิษที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถึงแม้ว่าเราจะสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพียงมวนเดียวต่อวันก็สามารถส่งผลต่อหัวใจและทำให้หลอดเลือดเสียหายได้ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ […]

รู้ผลกระทบจาก ควัน ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อคนตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้สูบกับ Kardinal Stick

smoke affects pregnant

รู้ผลกระทบจาก ควัน ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อคนตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้สูบกับ Kardinal Stick                 ควัน ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมภัยร้ายที่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนสูบแต่ก็ส่งผลกระทบทั้งต่อคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ ซึ่งการที่คุณแม่สูดดมควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเข้าไปในร่างกายมากๆ นั้นอาจจะส่งผลต่อลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ให้พิการ หรืออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำ วันนี้เรามาดูความอันตรายจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีต่อคนตั้งครรภ์และทารกน้อยในครรภ์กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วตาม Kardinal Stick ไปอ่านกันเลยค่ะ ความอันตรายจาก ควัน ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีต่อคนตั้งครรภ์ 1. แท้งหรือคลอดก่อนกำหนดเมื่อได้รับควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม นั้นก็เพิ่มโอกาสที่จะแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้ ซึ่งยิ่งได้รับควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยิ่งมีโอกาสแท้งสูงที่สุด 2. เกิดครรภ์เป็นพิษควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะทำเกิดครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยค่ะ ว่าอันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์มากที่เดียวค่ะ ยิ่งได้รับควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยิ่งทำให้เกิดอาการ 3. เป็นโรคหอบหืดควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอาจทำให้คุณแม่เป็นโรคหอบหืดได้ ซึ่งอันนี้อันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ 4. เป็นโรคมะเร็งปอดถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเอง แต่ก็เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดถึง2เท่า เพราะฉะนั้น ควรที่จะเลี่ยงอยู่ใกล้คนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นดีที่สุดค่ะ ความอันตรายจาก ควัน ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีต่อทารกน้อยในครรภ์ 1. พิการแต่กำเนิดการที่คุณแม่สูดดมควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเข้าไปสู่ร่างกายนั้น ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เข้าสู่ร่างกายก็ได้ไปทำลายหรือหยุดยั้งการพัฒนาการของทารกในครรภ์จนคลอดเนื่องจาก ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้ทำให้การเจริญเติบโตทำงานผิดปกติ 2. เพิ่มโอกาสไหลตายถึงแม้ว่าทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์จะมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แต่อย่างไรเสียก็ยังมีโอกาสที่ลูกน้อยเกิดออกมาจะมีโอกาสไหลตายกว่าที่คุณแม่จะสังเกตุเห็นมันก็สายไปเสียแล้ว 3. ลูกเติบโตและพัฒนาการล่าช้าควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนจากแม่สู่ลูก ทำให้ออกซิเจนที่ไหลผ่านสายสะดื้อไปถึงทารถในครรภ์ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเจร้ญเติบโต ทำให้ลูกเติบโตมาแบบที่มีพัฒนาการล่าช้ากล่าเพื่อน 4. ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อยโดยทั่วไปแล้วทารกแรกเกิดจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำอยู่แล้ว เมื่อได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ก็ยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปอีก บทความอื่นๆที่น่าสนใจ […]

ถ้าเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมันยากหันมา สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไฟฟ้า Kardinal Stick ดีกว่าไหม

switch to ecig better

ถ้าเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมันยากหันมา สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไฟฟ้า Kardinal Stick ดีกว่าไหม                 หลาย ๆ คนคงจะต้องเคยได้ยินกันมาอย่างแน่นอน ว่าการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้เสพติดนั้นจะทำกันได้อย่างง่าย ๆ หรือทำกันโดยทันที การเสพติด นั้นก็คือการรับสิ่ง ๆ เดิมซ้ำ ๆ เข้าไปในทุกวันเป็นเวลาตลอดทั้งวัน ติดกันหลาย ๆ ปี บางคนก็ทำการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี 20 ปี ซึ่งสำหรับบางคนนั้นก็อาจจะมากกว่านั้นอีกด้วย ซึ่งถ้าจะให้หันมาเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก็คงจะเป็นไปได้ยาก เพราะผู้คนเหล่านี้นั้นได้เสพสารพิษมากมายในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจนเกิดอาการติดกันไปเสียแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ ๆ ที่จะถอนตัว แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนเล็ก ๆ เช่นนี้ มากมาไปด้วยสารเคมี สารพิษ ที่จะส่งผลเสียให้กับร่างกายของคุณอย่างมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น โรคปอด ระบบทางเดือนหายใจอักเสบ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน โรคระบบทางเดิมปัสสาวะอักเสบ และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรคที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของผู้เสพ เคยมีใครเห็นหรือเคยได้ยินบทความหรือการทำวิจัยถึงข้อดีของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันไหม คงจะไม่มีใครเคยเห็นอย่างแน่นอน เพราะถ้าจะให้พูดกันอย่างง่าย ๆ นั้นการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ได้มีข้อดีอะไรกับร่างกายของคุณเลย นอกจากจะทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ มากมาย […]

สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหนึ่งมวน เปลี่ยนเวลาใน ชีวิต ของคุณไปทุกนาที

cig change life

สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหนึ่งมวน เปลี่ยนเวลาใน ชีวิต ของคุณไปทุกนาที                 ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในท้องถนน ร้านอาหาร บริเวณหน้าลานห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เราก็จะพบเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งอย่างมากมายที่ในมือของเขานั้น จะคีบหรือถือผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไว้ ราวกับว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งในบางสถานที่นั้นก็ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วด้วยว่าไม่สามารถที่จะทำการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้นั่นเอง แต่กระนั้นแล้วการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายและไม่ได้มีความผิดอะไรถ้าผู้สูบทุก ๆ คนทำให้เขตหรือพื้นที่ที่ทางส่วนกลางนั้นจัดสรรเอาไว้ให้ เพราะการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมันก็เป็นเสมือนทางเลือกส่วนบุคคล ที่คุณนั้นสามารถเลือกเองได้ว่าจะสูบหรือไม่ก็ตาม แต่บางครั้งการตัดสินใจเพียงผิวเผินและความอยากรู้อยากลองนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่นำพาโรคร้ายและสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงตามมาอีกมากมาย ใครบ้างจะคิดหรือมองลึกลงไปอีกว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนเล็ก ๆ หนึ่งมวน ที่ทำให้คุณดูมีบุคลิกภาพที่เท่และแปลกใหม่นี้นั้น กำลังค่อยๆเปลี่ยน ชีวิต ของคุณไปตลอดกาล วันนี้ Kardinal Stick มีคำตอบให้ว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมส่งผลอะไรบ้าง สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ผิดแต่ ชีวิต ของคุณกำลังสั้นลงไปทุก ๆ นาที จริงหรือ ตาม Kardinal Stick ไปหาคำตอบกัน              จากที่ทางข้อมูลทางการแพทย์นั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนกว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหนึ่งมวนนั้นจะฆ่าเวลาของคุณไปทั้งหมด 7 นาทีด้วยกัน ซึ่งในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหนึ่งซองบรรจุไปด้วยผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมด 20 ตัว ฉะนั้นแล้วถ้าคุณสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมดซอง ก็เท่ากับว่าคุณนั้นได้ทำเวลาชีวิตของตนเองหล่นหายไปด้วยกันทั้งหมด […]

สนใจ/ขอรายละเอียด