Monthly Archives: August 2020

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจที่กับการสูบบุหรี่

heart disease with smoking

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบบุหรี่                 การติดบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ โดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบบุหรี่ต่อวัน วันนี้ Kardinal Stick จะพามารู้ถึง อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบบุหรี่กันค่ะ               จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบบุหรี่นั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 – 15 ปี                 โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีนั้นเป็นผลพวงจากการสูบบุหรี่โดยทั้งสิ้นในการสูบบุหรี่ที่ได้รับยาคุมกำเนิด แต่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบมากกว่าสตีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 เท่าโดยทั้งนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มจากจำนวนของบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่สูบในแต่ละวันและในกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอีกร้อยละ 25% ที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแล้วโอกาสจะมีชีวิตอยู่น้อยลงและยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย การทำงานของหัวใจที่มีผล อันตราย จากการสูบบุหรี่                สารนิโคติน เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น […]

บุหรี่ทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick

cig cause in oral diseases

บุหรี่ทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick                จากผลการวิจัยพบว่า บุหรี่นับว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาด้านสุขภาพอย่างแท้จริงโดยที่จะมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้างอีกด้วย นอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นที่มาของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากอีกด้วย จะส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพช่องปากมาเพียงใด วันนี้ Kardinal Stick มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรมาฝากกันค่ะ น้ำมันในดินบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากจะทำให้ความสามารถในการรับรสชาติและดมกลิ่นลดน้อยลงจากเดิม อีกทั้งสุขภาพช่องปากของผู้สูบบุหรี่จะมีลักษณะเป็นคราบซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพส่วนบุคคลวิธีในการกำจัดคราบเหล่านี้ จำเป็นต้องไปรักษาที่คลินิกเท่านั้นไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น  มะเร็งใน ช่องปาก                นอกจากจะเกิดมะเร็งจากที่อื่นๆในร่างกายแล้วการสูบบุหรี่นับว่าเป็นอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เช่นกันเนื่องจากทุกครั้งที่เราสูบบุหรี่สารเคมีอันตรายในควันบุหรี่จะต้องผ่านช่องปากและลำคอเสมอซึ่งหากได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้เข้าไปซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้  สุขภาพของเงือกและกระดูกรอบฟัน                การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งการสูบบุหรี่นั้นจะเข้าไปขัดขวาง ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายไม่สามารถจัดการปัญหาการติดเชื้อในเหงือกได้จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาช่องเหงือกจากการสูบบุหรี่จะใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยหากมี การถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปากผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงที่รักฟันเทียมจะหลุดได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  ซึ่งหากปล่อยระยะเวลาในการเกิดปัญหาสุขภาพของเหงือกและกระดูกรอบฟันจะเป็นอันตรายและอาจส่งผลให้เกิด การสูญเสียฟันในท้ายที่สุด โรคปริทันต์                 ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันที่รุนแรงจากที่เห็นได้ว่ารากฟันด้านเพดานปากอาจมีหนองหรือจะทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆตามมาได้มากซึ่งอาการของโรคจะมีความรุนแรงต่อผู้สูบบุหรี่โดยตรง                 อย่างไรก็ตามเราทราบถึงพิษร้ายของบุหรี่แล้ว ทางแก้ไขปัญหาวิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี่โดยหันมาสูบบุหรี่ทางเลือก เช่น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าง Kardinal Stick ซึ่งจะทำให้การสูบบุหรี่ของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง เพราะบุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick มีการออกแบบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ในด้านของความรู้สึกในการสูบ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้า […]

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบบุหรี่ ไปกับ Kardinal Stick

dangers of patients with cig

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบบุหรี่ ไปกับ Kardinal Stick                ปัจจุบันการสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากสารของบุหรี่มีพิษการทำลายสุขภาพที่สูงมากและยังให้เกิดปัญหาในโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบ ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งปอดเป็นต้น รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยทางจิตทยาที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของบุคคลพบว่า ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า อาการของกลุ่มโรควิตกกังวลมีความสัมพันธ์ต่อกันสูบบุหรี่ทั้งสิ้น จะเป็นอย่างไร Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเวช                ภาวะอาการของผู้ป่วยทางจิต นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทยและยังเป็นภาวะโรคร่วมทางจิตเภทที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดความร่วมมือในการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง มีอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้น บุหรี่นับว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้านิยมใช้บ่อย และยังเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าอีกด้วย พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ ผู้ป่วยทางจิตเวช                ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีประวัติอาการของโรคซึมเศร้ามากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งผู้สูบบุหรี่ที่มีอาการลูกซึมเศร้าเชื่อว่าการสูบบุหรี่ช่วยลดความรู้สึกเศร้าและอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นมีหลักฐานที่ให้เห็นว่าสารนิโคตินในบุหรี่จะเข้าไปรบกวนการทำงานของสารเคมีในสมองช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความสุขความพึงพอใจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการไม่ต้องรับรู้ถึงปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมแรงให้มีการสูบบุหรี่มากขึ้นจึงต้องสวดมนต์ต่อไปเรื่อยเรื่อยจนเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินในบุหรี่และเกิดการเสพติดในที่สุดส่งผลให้มีความต้องการสูบที่เพิ่มมากขึ้นและการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่มีประวัติอาการซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้อาการซึมเศร้าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ขณะที่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พฤตกรรมการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดลงและลดความวิตกกังวล เนื่องจากว่าสารนิโคตินดูดซึมและแพร่กระจายเข้าสู่สมองซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และจะทำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกในเชิงบวกภายหลังการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจะได้รับความสุขใจ สดชื่น และมีแรงจูงใจในการอยากทำกิจกรรมมากขึ้นเว้นวรรคซึ่งเราเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าเป็นการใช้สารเสพติดเพื่อการรักษาตนเอง                การเสพติดบุหรี่จัดเป็นโรคและพฤติกรรมที่ซับซ้อนและธรรมชาติของการเสพติดบุหรี่ที่มีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงดังนั้นการรักษาอาการติดบุหรี่ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงจึงต้องประกอบด้วยการรักษาหรือยาร่วมกับพฤติกรรมบำบัดทั้งนี้การสร้างความตั้งใจจะเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการบำบัด รักษาผู้ที่มีอาการติดบุรีแต่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่อาจต้องอาศัยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหลายตัวเพื่อช่วยเพิ่มความตั้งใจให้มากพอที่จะสามารถเอาชนะต่อความรู้สึกบวกจากผลการกระตุ้นของบุหรี่ต่อสมองในส่วนที่เป็นระบบให้ระวังตกสารเสพติดทางอารมณ์จิตใจและการเสพติดทางพฤติกรรมและสังคมรวมทั้งอาการอยากและอาการถอนยาหลังจากการเลิกบุหรี่  จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะอาการซึมเศร้ามีระดับความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อยมากเนื่องจากพบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่และระดับสารเสพย์ติดประเภทสารนิโคตินเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่มีภาวะอาการซึมเศร้า                ดังนั้นการรักษาอาการติดบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเนื่องจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่แบบกะทันหันได้ การเลิกบุหรี่สำหรับผู้ป่วยจิตเภทจึงมีด้วยกันหลายทางเช่น การบำบัดรักษา การพบแพทย์ แต่หาวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ยากเกินไปหรือผู้ป่วยไม่มีความต้องการที่จะพบแพทย์ หรือการบำบัดต่างๆ พบว่า การสูบบุหรี่ทางเลือกเช่น บุหรี่ไฟฟ้า […]

Kardinal Stick บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal

kardinal stick new normal

Kardinal Stick บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal                หากคิดถึงบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนอาจจะคิดไปถึงอันตรายที่มากับบุหรี่ หรืออาจมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะนอกจากจะมีสารพิษ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซ้ำยังผิดกฎหมาย เพราะสำหรับประเทศไทยนั้น การมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตามบุหรี่ไฟฟ้านั้นยังคงมีภาพลักษณ์อีกอย่างที่หลายคนมองว่าดูดี เท่ สมาร์ท ยิ่งถ้าหากเปรียบเทียบกันตามจริงระหว่างบุหรี่ยาสูบมวนธรรมดากับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าย่อมให้ผลเสียน้อยกว่าบุหรี่มวนธรรมดาอยู่ดี โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick ที่มีข้อแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นที่เหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยเริ่มหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนด้วย Kardinal Stick โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นอย่างไร? 1. ดีไซน์ออกแบบมาทันสมัย ขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพาง่าย ที่สำคัญคือ ออกแบบมารับกับรูปทรงริมฝีปากของแต่ละคน ทำให้เมื่อสูบบุหรี่ ไม่มีน้ำยาหก หรือรั่วซึมออกมาขณะที่กำลังใช้งานอีกด้วย 2. คุณสมบัติของ Kardinal Stick ยังมีดีตรง เมื่อเราสูบในปริมาณที่มากเกินไป ตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือนระบบสั่น เตือนว่าคุณได้สูบบุหรี่ และได้รับสารนิโคตินมากเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ โดยสูบเกิน 12 ครั้งภายใน 5 นาที […]

Kardinal Stick แนะเปลี่ยนมาใช้ บุหรี่ไฟฟ้า มีดีกว่าที่คุณคิด

ecig kardinal stick better

Kardinal Stick แนะเปลี่ยนมาใช้ บุหรี่ไฟฟ้า มีดีกว่าที่คุณคิด                 เชื่อว่าเหล่าสิงห์นักสูบหรือเยาวชนหลาย ๆ คนคงเคยที่จะได้ยินใครต่อใครบอกต่อ ๆ กันมาว่า การเปลี่ยนมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า แทนการสูบบุหรี่ธรรมดานี้นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่จะทำให้ผู้คนที่เสพติดการสูบบุหรี่เป็นชีวิตจิตใจนั้น เลิกการสูบบุหรี่ธรรมดา ๆ กันได้ ซึ่งหลาย ๆ คนที่สูบบุหรี่ธรรมดาจนเป็นเรื่องปกติและกิจกวัตรประจำวันแล้วนั้น ก็คงที่จะไม่เชื่อและคงคิดว่าในโลกนี้คงไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่การสูบบุหรี่จริง ๆ ได้ ขอบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีความคิดเช่นนี้นั้น คุณคิดผิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถช่วยให้คนที่เสพติดการสูบบุหรี่ค่อย ๆ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ได้จริง ๆ การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารเคมีที่น้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา ๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังช่วยทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกในการอยากสูบบุหรี่จริง ๆ ได้ด้วยอีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เหล่าสิงห์นักสูบทั้งหลายคงจะต้องรู้สึกแปลกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวว่าเจ้า บุหรี่ไฟฟ้า นี้มันคืออะไร และทำไมถึงช่วยเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันอย่างการสูบบุหรี่ได้เช่นนี้ วันนี้ Kardinal Stick จะพาทุก ๆ คนนั้นไปรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงมุมมองและแง่คิดดี ๆ ของการหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันดีกว่า […]

รู้โทษของ บุหรี่ ไปกับ Kardinal Stick

cig penalty with kardinal stick

รู้โทษของ บุหรี่ ไปกับ Kardinal Stick                 บุหรี่ เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน แม้ว่าโทษของมันจะส่งผลต่อคนที่สูบและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สูบ เพราะบุหรี่ประกอบด้วยสารต่างๆมากกว่า 4,000 ชนิด มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด ซึ่งโทษของมันมีอันตรายต่อชีวิตมากแต่ในขณะเดียวกันความนิยมในการใช้ก็มีการแพร่หลายมากในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเยาวชนที่ใช้สูบกัน Kardinal Stick จะบอกให้ว่าสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ บุหรี่ บางชนิดมีอันตรายต่อชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก ได้แก่ สารทาร์หรือน้ำมันดิน เป็นสารก่อมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกาย มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นๆ ซึ่งร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอดก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ สารคาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ เกิดจากขาดออกซิเจนทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ตัดสินใจช้า เป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุผิวหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะเป็นประจำโดยเฉพาะตอนเช้า ไนโตรเจนไดออกไวด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลม ทำให้เกิดถุงลมโป่งพอง สารแอมโมเนียมีฤทธิ์ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก สารกัมมันตรังสี ซึ่งในควันบุหรี่รังสีอัลฟาอยู่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด สิ่งที่เด่นชัดมากสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ คือ […]

รู้ 5 โรค ร้ายที่เกิดจากบุหรี่ไปกับ Kardinal Stick

know 5 diseases by cig

รู้ 5 โรค ร้ายที่เกิดจากบุหรี่ไปกับ Kardinal Stick                 ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ต่างสูบบุหรี่ด้วยกันทั้งสิ้น แล้วคนที่สูบบุหรี่ต่างก็ให้เหตุผลว่าคลายเครียด แต่ใครจะรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง การสูบบุหรี่ไม่ได้ช่วยให้หายเครียดเลย แต่การสูบบุหรี่กลับทำลายสุขภาพตัวเอง ทำให้ร่างกายทรุดโทรมลง เนื่องจากความอยากอาหารลดลง แถมยังทำให้เราเป็น โรค ร้ายที่อันตรายถึงชีวิต วันนี้ Kardinal Stick จะมายกตัวอย่าง 5 โรค ร้ายกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลย 1. โรค มะเร็ง จากสถิติในประเทศพบว่า การสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด อันดับ 1 และอันตรายอันดับ 2 ของการสูบบุหรี่ในผู้ชาย ส่วนผู้หญิงความอันตรายจะอยู่ที่อันดับ 4 โดยสาเหตุที่สำคัญในการก่อให้เกิดมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่ หรือเราไม่ได้สูบแต่อาจจะไปนั่งข้างคนที่สูบบุหรี่ นั้นมันก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งปอดได้ 2. โรคถุงลมโป่งพ่อง ภายในปอดของคนเรามีถุงลมเล็กๆอยู่มากมายหลายอัน ซึ่งการสูบบุหรี่นานๆควันบุหรี่ที่มีพิษก็อาจจะเข้าไปทำลายผนังถุงลม เนื่องจากควันบุหรี่มีสารพิษมากมายอยู่หลายชนิด เมื่อผนังถุงลมฉีกขาด ร่างกายของคนเราก็จะไม่สามารถได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ จนทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้ง่ายกว่าเดิม 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด สารพิษที่อยู่ในบุหรี่นั้น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถึงแม้ว่าเราจะสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวต่อวันก็สามารถส่งผลต่อหัวใจและทำให้หลอดเลือดเสียหายได้ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ […]

รู้ผลกระทบจาก ควัน บุหรี่ต่อคนตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้สูบกับ Kardinal Stick

smoke affects pregnant

รู้ผลกระทบจาก ควัน บุหรี่ต่อคนตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้สูบกับ Kardinal Stick                 ควัน บุหรี่ภัยร้ายที่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนสูบแต่ก็ส่งผลกระทบทั้งต่อคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ ซึ่งการที่คุณแม่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปในร่างกายมากๆ นั้นอาจจะส่งผลต่อลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ให้พิการ หรืออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำ วันนี้เรามาดูความอันตรายจากควันบุหรี่ที่มีต่อคนตั้งครรภ์และทารกน้อยในครรภ์กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วตาม Kardinal Stick ไปอ่านกันเลยค่ะ ความอันตรายจาก ควัน บุหรี่ที่มีต่อคนตั้งครรภ์ 1. แท้งหรือคลอดก่อนกำหนดเมื่อได้รับควันบุหรี่ นั้นก็เพิ่มโอกาสที่จะแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้ ซึ่งยิ่งได้รับควันบุหรี่ยิ่งมีโอกาสแท้งสูงที่สุด 2. เกิดครรภ์เป็นพิษควันบุหรี่จะทำเกิดครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยค่ะ ว่าอันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์มากที่เดียวค่ะ ยิ่งได้รับควันบุหรี่ยิ่งทำให้เกิดอาการ 3. เป็นโรคหอบหืดควันบุหรี่อาจทำให้คุณแม่เป็นโรคหอบหืดได้ ซึ่งอันนี้อันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ 4. เป็นโรคมะเร็งปอดถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้สูบบุหรี่เอง แต่ก็เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดถึง2เท่า เพราะฉะนั้น ควรที่จะเลี่ยงอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่เป็นดีที่สุดค่ะ ความอันตรายจาก ควัน บุหรี่ที่มีต่อทารกน้อยในครรภ์ 1. พิการแต่กำเนิดการที่คุณแม่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปสู่ร่างกายนั้น ควันบุหรี่ที่เข้าสู่ร่างกายก็ได้ไปทำลายหรือหยุดยั้งการพัฒนาการของทารกในครรภ์จนคลอดเนื่องจาก ควันบุหรี่ได้ทำให้การเจริญเติบโตทำงานผิดปกติ 2. เพิ่มโอกาสไหลตายถึงแม้ว่าทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์จะมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แต่อย่างไรเสียก็ยังมีโอกาสที่ลูกน้อยเกิดออกมาจะมีโอกาสไหลตายกว่าที่คุณแม่จะสังเกตุเห็นมันก็สายไปเสียแล้ว 3. ลูกเติบโตและพัฒนาการล่าช้าควันบุหรี่ขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนจากแม่สู่ลูก ทำให้ออกซิเจนที่ไหลผ่านสายสะดื้อไปถึงทารถในครรภ์ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเจร้ญเติบโต ทำให้ลูกเติบโตมาแบบที่มีพัฒนาการล่าช้ากล่าเพื่อน 4. ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อยโดยทั่วไปแล้วทารกแรกเกิดจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำอยู่แล้ว เมื่อได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ก็ยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปอีก ✅ […]

ถ้าเลิกบุหรี่มันยากหันมา สูบบุหรี่ ไฟฟ้า Kardinal Stick ดีกว่าไหม

switch to ecig better

ถ้าเลิกบุหรี่มันยากหันมา สูบบุหรี่ ไฟฟ้า Kardinal Stick ดีกว่าไหม                 หลาย ๆ คนคงจะต้องเคยได้ยินกันมาอย่างแน่นอน ว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้เสพติดนั้นจะทำกันได้อย่างง่าย ๆ หรือทำกันโดยทันที การเสพติด นั้นก็คือการรับสิ่ง ๆ เดิมซ้ำ ๆ เข้าไปในทุกวันเป็นเวลาตลอดทั้งวัน ติดกันหลาย ๆ ปี บางคนก็ทำการสูบบุหรี่มาแล้วเป็นเวลา 10 ปี 20 ปี ซึ่งสำหรับบางคนนั้นก็อาจจะมากกว่านั้นอีกด้วย ซึ่งถ้าจะให้หันมาเลิกสูบบุหรี่ก็คงจะเป็นไปได้ยาก เพราะผู้คนเหล่านี้นั้นได้เสพสารพิษมากมายในบุหรี่จนเกิดอาการติดกันไปเสียแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ ๆ ที่จะถอนตัว แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าบุหรี่มวนเล็ก ๆ เช่นนี้ มากมาไปด้วยสารเคมี สารพิษ ที่จะส่งผลเสียให้กับร่างกายของคุณอย่างมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น โรคปอด ระบบทางเดือนหายใจอักเสบ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน โรคระบบทางเดิมปัสสาวะอักเสบ และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรคที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของผู้เสพ เคยมีใครเห็นหรือเคยได้ยินบทความหรือการทำวิจัยถึงข้อดีของการสูบบุหรี่กันไหม คงจะไม่มีใครเคยเห็นอย่างแน่นอน เพราะถ้าจะให้พูดกันอย่างง่าย ๆ นั้นการสูบบุหรี่ไม่ได้มีข้อดีอะไรกับร่างกายของคุณเลย นอกจากจะทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ มากมาย […]

สูบบุหรี่หนึ่งมวน เปลี่ยนเวลาใน ชีวิต ของคุณไปทุกนาที

cig change life

สูบบุหรี่หนึ่งมวน เปลี่ยนเวลาใน ชีวิต ของคุณไปทุกนาที                 ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในท้องถนน ร้านอาหาร บริเวณหน้าลานห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เราก็จะพบเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งอย่างมากมายที่ในมือของเขานั้น จะคีบหรือถือบุหรี่ไว้ ราวกับว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งในบางสถานที่นั้นก็ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วด้วยว่าไม่สามารถที่จะทำการสูบบุหรี่ได้นั่นเอง แต่กระนั้นแล้วการสูบบุหรี่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายและไม่ได้มีความผิดอะไรถ้าผู้สูบทุก ๆ คนทำให้เขตหรือพื้นที่ที่ทางส่วนกลางนั้นจัดสรรเอาไว้ให้ เพราะการสูบบุหรี่มันก็เป็นเสมือนทางเลือกส่วนบุคคล ที่คุณนั้นสามารถเลือกเองได้ว่าจะสูบหรือไม่ก็ตาม แต่บางครั้งการตัดสินใจเพียงผิวเผินและความอยากรู้อยากลองนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่นำพาโรคร้ายและสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงตามมาอีกมากมาย ใครบ้างจะคิดหรือมองลึกลงไปอีกว่า การสูบบุหรี่มวนเล็ก ๆ หนึ่งมวน ที่ทำให้คุณดูมีบุคลิกภาพที่เท่และแปลกใหม่นี้นั้น กำลังค่อยๆเปลี่ยน ชีวิต ของคุณไปตลอดกาล วันนี้ Kardinal Stick มีคำตอบให้ว่าบุหรี่ส่งผลอะไรบ้าง สูบบุหรี่ไม่ผิดแต่ ชีวิต ของคุณกำลังสั้นลงไปทุก ๆ นาที จริงหรือ ตาม Kardinal Stick ไปหาคำตอบกัน              จากที่ทางข้อมูลทางการแพทย์นั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนกว่า การสูบบุหรี่หนึ่งมวนนั้นจะฆ่าเวลาของคุณไปทั้งหมด 7 นาทีด้วยกัน ซึ่งในบุหรี่หนึ่งซองบรรจุไปด้วยบุหรี่ทั้งหมด 20 ตัว ฉะนั้นแล้วถ้าคุณสูบบุหรี่ทั้งหมดซอง ก็เท่ากับว่าคุณนั้นได้ทำเวลาชีวิตของตนเองหล่นหายไปด้วยกันทั้งหมด […]

Buy Kardinal Stick