Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจที่กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

heart disease with smoking

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

                การติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ โดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อวัน วันนี้ Kardinal Stick จะพามารู้ถึง อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันค่ะ
               จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 – 15 ปี 

               โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีนั้นเป็นผลพวงจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยทั้งสิ้นในการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ได้รับยาคุมกำเนิด แต่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบมากกว่าสตีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 เท่าโดยทั้งนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มจากจำนวนของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสูบในแต่ละวันและในกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอีกร้อยละ 25% ที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแล้วโอกาสจะมีชีวิตอยู่น้อยลงและยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

การทำงานของหัวใจที่มีผล อันตราย จากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

               สารนิโคติน เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจที่มีระยะการเต้นที่เร็วขึ้น หลอดเลือดแดงขวดตีบตัน รวมถึงไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลของนิโคตินทั้งสิ้นทำให้เกิดการทำลายของเยื่อบุในชั้นของหลอดเลือดแดงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจขาดเลือด 

               คาร์บอนมอนนอกไซด์ การหายใจเอาคาร์บอนมอนนอกไซด์เข้าไปด้วยจำนวนที่มากจะทำลายคุณสมบัติในการเป็นพาหะนำออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนที่ลดน้อยลง เป็นผลพวงที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ

               ไฮโดเจนไซยาไนด์นับว่าเป็นการควันพิษในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัวประกอบกับสารพิษตัวรถอื่นในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเช่นกันได้แก่นิโคตินเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุชั้นในของเลือดซึ่งเมื่อกลไกนี้เกิดซ้ำอีก ร่วมกับการขาดออกซิเจนจากก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ ยิ่ง จะทำลายเซลล์ฉันในของหลอดเลือดมากขึ้น ทำให้ไขมันที่อยู่ในเลือดไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังทำให้เกร็ดเลือดเกาะกันมากขึ้นอีกด้วย  การที่เกร็ดเลือดมีอายุที่สั้นลง เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น และเลือดมีปริมาณที่เข้มข้นขึ้น  สาเหตุทั้งหมดนี้จะทำให้เลือดจัดกันเป็นก้อนได้ง่าย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้  เลือดแดงมีไขมันเกาะอยู่ในชั้นของหลอดเลือดจึงเกิดการอุดตันได้ในทันทีทันใดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีทันใดได้         

               ในประเทศที่พัฒนาแล้วคนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมตายจากโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบเกือบ3 เท่า และการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นนับว่ามีความสัมพันธ์กับจำนวนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่สูบเช่นกันดังนั้นยิ่งสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากเกินวันละหนึ่งซองก็ยิ่งทำให้มีอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากขึ้นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและถ้าหากสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมร่วมกับปัจจัยอื่นๆเช่นการเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงการเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วยิ่งนั้นจะ ทำให้อัตราการเกิดโรคนั้นสูงขึ้นมากตามลำดับอีกด้วย    

               ดังนั้นแล้วการทำให้ลดการตายจากโรคหัวใจขาดเลือดหรือการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจจำเป็นต้องหยุดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมลงเนื่องจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะลดการตายจากการเกิดเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำซึ่งเป็นการรักษาที่จำเป็นในโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และถุงลมโป่งพองดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหันมาสนใจรณรงค์ในเรื่องของการลด ละ เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างแท้จริง หรือหันมาสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกเช่นการสูบอุปกรณ์สายควันที่จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่เป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วยมีความปลอดภัยมากกว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนรวมถึงไม่ถูกทำลายสุขภาพต่อผู้สูบและคนรอบข้างอีกด้วยอุปกรณ์สายควันอย่างKardinal Stick  เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการขจัดอันตรายและมลพิษจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมชนิดมวลซึ่งจะทำให้ตอบโจทย์ความต้องการในด้านความรู้สึกของการสูบอุปกรณ์สายควันที่ให้ความรู้สึกเป็นการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนได้อย่างเหมือนที่สุดอุปกรณ์สายควัน Kardinal Stick จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านอย่างแน่นอน

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

สนใจ/ขอรายละเอียด