Kardinal Stick มาบอก นิโคติน ในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

different nicotine in ecig and cig

Kardinal Stick มาบอก นิโคติน ในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

               ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจัดว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเองและบุคคลใกล้เคียง นับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรสารประกอบในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหลายชนิดจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง จะเห็นได้ว่าจากรายงานการวิจัยมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประมาณ 4.9 ล้านคน แต่คาดว่าในปีถัดไปในอนาคตจะมีจำนวนผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพราะโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าจากสถิติที่ผ่านมาจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรยิ่งกว่า เชื้อเอชไอวีหรือเชื้อร้ายแรงบางชนิด ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นยาเสพติดประเภทเดียวกับเฮโรอีน แต่เป็นการเสพติดทางสังคมและทางพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม วันนี้ Kardinal Stick จึงมีบทความเกี่ยวกับความแตกต่างของสาร นิโคติน ในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป มาฝากกันค่ะ

               สารประกอบในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่สำคัญเมื่อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีการเผาไม่จะประกอบด้วยสารประกอบของสารเคมีมากถึง 4000 ชนิดซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของละอองและการ์ดส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะประกอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่า นิโคติน ซึ่งสารเคมีชนิดนี้นับว่าเป็นสารประกอบหลักที่พบในยาสูบมีลักษณะขายน้ำมันไม่มีสีสามารถดูดซับและละลายในน้ำได้นอกจากนั้นสามารถทะลุผ่านผิวหนังของคนและสัตว์ได้สามารถแพร่ผ่านโครงสร้างกั้นระหว่างเลือดและสมองซึ่งโดยเฉลี่ยนิโคตินจะใช้เวลาประมาณ 7 วินาทีในการเข้าสู่สมองมีค่าครึ่งชีวิตในร่างกายมนุษย์ประมาณ 2 ชั่วโมงนิโคตินออกฤทธิ์โดยตรงบริเวณสมองทำให้ผู้สูบ มีความรู้สึกสุขสบายติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและเลิกได้ยากสารนิโคตินเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปจับบริเวณผิวของปอดและบางส่วนซึมเข้าสู่กระแสเลือดมีผลทำให้เกิดการหลั่งสารจากต่อมหมวกตายนั้นเป็นผลที่ทำให้มีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงและเร็วปกติติไม่เป็นจังหวะเส้นเลือดแดงหกตัวปริมาณของนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายโดยการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักหลายประการเช่นชนิดของยาสูบชนิดของไส้กองปริมาณของควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่สูบเข้าไปปริมาณของนิโคตินที่สามารถทำให้คนตายได้อยู่ที่ประมาณ 40 ถึง 60 มิลลิกรรมซึ่งในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหนึ่งมวนนั้นจะมีนิโคตินประมาณ9 ถึง 13มิลลิกรรม สารนิโคตินส่วนใหญ่เกิดบริเวณตัดและประมาณร้อยละ 70 ที่อยู่ในกระแสเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นนิโคตินซึ่งสารนิโคตินนั้นจัดเป็นสารสำคัญที่อยู่ในสารเสพติดชนิด ยาสูบอย่างมากอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า “นิโคตินเป็นสารเสพติด” การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหรือการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่น เป็นวิธีการที่ทำให้ร่างกายได้มาซึ่งสิ่งเสพติด ซึ่งก็คือนิโคตินนั่นเอง นิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผู้เสพมากที่สุด และมีอำนาจการเสพติดสูงสุด เทียบเท่าเฮโรอีน ผู้เสพที่ติดแล้ว ต้องใช้ตลอดเวลาและทุกวัน ยกเว้นเวลานอนหลับ เมื่อสูดควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเข้าไป สารนิโคตินจะเข้าสู่ร่างกายโดยร้อยละ 95 จะจับอยู่ที่ปอด บางส่วนจะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต เมื่อใดที่ระดับของสารนิโคตินที่เคยมีอยู่ในร่างกายลดลง จะทำให้เกิดอาการขาดสารนิโคตินคือ กระวนกระวาย หงุดหงิด ขาดสมาธิ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ซึมเศร้า ง่วง มึนศีรษะ เหม่อลอย บางคนนอนไม่หลับ และบางคนมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ครั่นเนื้อครั่นตัว ถ้าผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่มีความตั้งใจแน่วแน่ในการเลิกสูบ ก็จะหวนกลับไปสูบอีก เพื่อระงับอาการเหล่านี้

นิโคติน ในอุปกรณ์สายควัน

               อุปกรณ์สายควันถือว่าเป็นยาสูบ ชนิดใหม่ที่จะได้รับสารนิโคตินเหลวจากการละเหยด้วยความร้อนของไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายเป็นการสูบอุปกรณ์สายควันที่มีวิธีการนำสารเสพย์ติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบปกติทั่วไปฟรีไม่มีการเผาไม่จากใบยาสูบซึ่งจะเป็น สารสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมานิโคตินในอุปกรณ์สายควันได้มาจากการสกัดสารนิโคตินจากใบยาสูบถึงไม่เป็นอันตรายเท่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไปการสูบอุปกรณ์สายควันเป็นวิธีการนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายที่สะอาดกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาซึ่งการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาเป็นปีที่หนักสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายที่กล่าวได้ว่าสกปรกเนื่องจากมีการเผาไหม้จากใบยาสูบกระดาษที่ใช้มวลทำให้เกิดเขม่าและมีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจและเพื่อลดอันตรายจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนอกจากนี้อุปกรณ์สายควันยังสามารถเลือกระดับนิโคตินที่ต้องการเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งระดับนิโคตินนั้นการติดหรือไม่ติดสารเสพติดขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าต้องการนิโคตินในระยะเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วผู้ที่สูบอุปกรณ์สายควันย่อมไม่เกิดอาการติดเท่ากับสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบปกติทั่วไป  ข้อดีที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์สายควันนั้นคือผู้ที่มีอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้วต้องการที่จะเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแต่ไม่สำเร็จเมื่อหันมาสูบอุปกรณ์สายควันแทนจะทำไปสู่การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในที่สุดได้ ดังนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยที่เราสามารถกำหนดสารนิโคตินในการเข้าสู่ร่างกายอย่างดีพอแล้วนั้นควรหันมาสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกอย่างอุปกรณ์สายควัน อุปกรณ์สายควันอย่าง Kardinal Stick  เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการขจัดอันตรายและมลพิษจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมชนิดมวลซึ่งจะทำให้ตอบโจทย์ความต้องการในด้านความรู้สึกของการสูบอุปกรณ์สายควันที่ให้ความรู้สึกเป็นการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนได้อย่างเหมือนที่สุด อุปกรณ์สายควัน Kardinal Stick จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านอย่างแน่นอน

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

สนใจ/ขอรายละเอียด