Tag Archives: บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

            หากคุณเคยคิดที่จะพยายามเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคุณ คุณไม่ใช่คนเดียวที่คิดสิ่งนั้นอยู่ ยังมีผู้ที่สูบบุหรี่เกือบ 7 จาก 10 คน บอกว่าพวกเขาต้องการเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพราะการเลิกสูบบุหรี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในการทำเพื่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบได้ การสูบ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ต่อร่างกาย เกือบแทบจะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสึกกร่อนของฟัน ลำคอ ปอด รวมถึงหัวใจของคุณด้วย เกือบหนึ่งในสามของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนั้นมาจากการสูบบุหรี่และได้รับควันมือสอง             คุณอาจจะแก้ไขพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคุณด้วยการหันไปใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลดหรือเลิกการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมของคุณ แต่การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าการสูบไอระเหย ดีกว่าการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบจริงหรือไม่ บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้จริงหรือ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย น้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปจริงหรือไม่ 1.บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย น้อยกว่าแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้นิโคติน สารแต่งกลิ่นรส และสารเคมีอื่น ๆ ร้อนขึ้น เพื่อสร้างละอองหรือไอ เพื่อให้คุณสุดเข้าไป บุหรี่ทั่วไปประกอบด้วยสารเคมี 7,000 ชนิด ซึ่งหลายชนิดเป็นพิษ แม้ว่าเราจะไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอะไรบ้าง หรือก่ออันตรายต่อร่างกายอย่างไร แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสูบไอทำให้คุณได้รับสารเคมีที่เป็นพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม มีผู้คนที่เลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บที่ปอดและมีการเสียชีวิต กรณีเหล่านี้เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์การสูบไอ หรือใช้ของเหลวที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ต่างออกไปจากอุปกรณ์ดังเดิม 2.การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการสูบไอนั้น ไม่ดีต่อหัวใจและปอดของคุณ นิโคติน เป็นสารหลักในบุหรี่ทั่วไป และ […]

สนใจ/ขอรายละเอียด