สูบบุหรี่ไฟฟ้า ฮิตใหม่หรือเสี่ยงสุขภาพ?

สูบบุหรี่ไฟฟ้า
สูบบุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นกระแสที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยใหม่ ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่าง อาทิ การไม่มีควัน, ไม่มีกลิ่น, และเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่ต้องการลดหรือเลิกสูบบุหรี่ดั้งเดิม. แต่การสูบบุหรี่-ไฟฟ้าจะปลอดภัยจริง ๆ หรือไม่? และมันเป็นทางเลือกที่ดีจริง ๆ หรือเปล่า?

1. บุหรี่-ไฟฟ้าคืออะไร?

บุหรี่-ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน เพื่อทำให้น้ำยาที่มีนิโคตินเป็นเสมหะไอสำหรับการสูบ แทนการเผาไหม้แบบดั้งเดิม นำมาสู่การปล่อยสารเคมีน้อยลง

2. ข้อดีของบุหรี่-ไฟฟ้า

บุหรี่-ไฟฟ้าไม่ผลิตควันและกลิ่น, ทำให้ผู้คนสามารถสูบได้ในที่ปิด และหลายคนก็มองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดการสูบบุหรี่ดั้งเดิม

3. ความเสี่ยงและข้อกังวล

แม้ว่าบุหรี่-ไฟฟ้าจะไม่มีควันเบิด แต่ยังคงมีนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับการระเบิดของแบตเตอรี่ และสารเคมีบางส่วนในน้ำยาอาจเป็นอันตราย

4. มาตรฐานและการควบคุม

บุหรี่-ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าใหม่ และบางประเทศก็ยังไม่มีมาตรฐานการควบคุม ซึ่งทำให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องเลือกใช้งานอย่างระมัดระวัง

บุหรี่-ไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกสำหรับบางคน แต่ควรใช้งานกับความระมัดระวัง และต้องพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเสพย์ติดสารนิโคติน และเขาเหล่านั้นไม่ได้รู้เท่าทันว่ามีปริมาณนิโคตินที่ค่อนข้างสูงในบุหรี่ไฟฟ้า และถึงแม้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่วัยรุ่นอเมริกาจะมีแนวโน้มที่ลดลงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เป็นที่น่ากังวลคือ มีระยะเวลาในการสูบต่อครั้งที่นานขึ้น และการเสพติดสารนิโคตินในกลุ่มเด็กวัยรุ่นจะทำเกิดผลกระทบต่อมาตรการการควบคุมยาสูบที่ประสบความสำเร็จมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มลดลง แต่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สถานการณ์แย่ลง
ก่อนหน้านี้ช่องว่างของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าถูกปิดลง เมื่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎระเบียบใหม่ในการควบคุมการใช้สารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ โดยเมื่อสองปีที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ออกระเบียบการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรสชาติจากท้องตลาด แต่นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า กฎระเบียบดังกล่าวออกมาค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากบุหรี่ดังกล่าวได้รับความนิยมอยากมากในหมู่วัยรุ่น และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเสพย์ติดสารนิโคตินในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากการเสพย์ติดบุหรี่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง

            

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic Cigarette) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Vape คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบบุหรี่ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อสร้างความร้อนและสร้างสารในไอระเหยที่ผู้ใช้สูบเข้าไปในปอด  ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมาย มีความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้ขายและผู้ใช้

        ข่าวความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย  เป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคมะเร็ง  ทางกรมควบคุมโรคได้ยืนยันชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้าถือว่ามีอันตรายรุนแรงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดา  จากการวิจัยล่าสุดพบว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำลายดีเอ็นเอของเซลล์ในช่องปาก เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง  สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น นิโคติน ซิลิเกต และฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นอันตรายและส่งผลกกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่เราไม่ควรมองข้าม ได้แก่

        1. อันตรายจาก สูบบุหรี่ไฟฟ้า ต่อระบบทางเดินหายใจ :

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคระบบเดินหายใจ เช่น โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และภาวะหอบหืด

        2. อันตรายจาก สูบบุหรี่ไฟฟ้า ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด :

การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง สารพิษที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เส้นเลือดตีบและเกิดการอุดตันภายในหลอดเลือด

        3. อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร :

สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และระบบการย่อยอาหาร

        4. อันตรายต่อระบบประสาท :

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบประสาทโดยเฉพาะการส่งสัญญาณประสาทภายในสมอง อาจทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า มีความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหว ปวดศีรษะ มึนงง

        5. อันตรายต่อระบบการทำงานของร่างกาย :

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ หายใจอ่อนแรง และความสามารถในการออกกำลังกายลดลง  ภูมิคุ้มลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อ โรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

        บุหรี่ไฟฟ้าติดง่ายและเลิกยากกว่าการเลิกบุหรี่แบบธรรมดาเนื่องจากระดับสารนิโคตินที่สูงกว่า สามารถแต่งกลิ่นและปริมาณตามความพอใจทำให้ผู้สูบรู้สึกเพลิดเพลินกับภัยเงียบดังกล่าวโดยไม่รู้ตัว  ดังนั้นเพื่อหลีกเหลี่ยงความเสี่ยงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ จึงควรสร้างทางเลือกใหม่ให้กับสุขภาพของคุณ นั่นคือ “การป้องกันดีกว่าการรักษา” วันนี้ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมที่จะ “ลด ละ เลิกบุหรี่”  ร่วมกันรณรงค์สร้างผลดีให้กับตัวคุณและครอบครัว

1.นิโคตินเป็นสารเสพติด

นิโคติน ติดง่าย เลิกยาก  ส่วนที่มีการเปรียบเทียบว่า นิโคตินกับสารอื่นๆ อย่างคาเฟอีน ก็ไม่แตกต่าง แต่จริงๆ นิโคตินมีฤทธิ์เสพติดสูงกว่าคาเฟอีนหลายร้อยหลายพันเท่า และขึ้นสู่สมองเร็วมากในเวลาไม่เกิน 7 นาที ทำให้ติดง่าย เลิกยาก

“นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีสูงกว่าบุหรี่ธรรมดา  บางยี่ห้อในบุหรี่ไฟฟ้า 1 แท่ง มีนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ธรรมดา 50 มวน อันตรายน้อยกว่าจึงไม่ใช่เรื่องจริง และหากอายุไม่ถึง 25 ปี สมองยังเติบโตพัฒนาได้ แต่หากมีสารพิษ สารเสพติดเข้าไปก็จะหยุดการเจริญเติบโต โดยนิโคตินจะไปทำลายกลไกตรงนี้ อีกทั้ง 7 ใน 10 คนจะเลิกไม่ได้ตลอดชีวิต” รศ.พญ.เริงฤดี กล่าว

2.บุหรี่ฟ้ายังมีสารเคมีอันตรายจำนวนมาก

ไม่ใช่แค่ไอน้ำธรรมดา แต่จะเป็นไอสเปรย์ที่เป็นสารเคมี โลหะหนัก รวมไปถึงPM2.5 หรือขนาดเล็กกว่านั้นก็จะอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทบอกว่าสารเคมีบางชนิดผสมอาหารได้ แต่จริงๆ ที่กินได้ แต่เอามาสูดดมไม่ใช่ว่าปลอดภัย อย่างสารทำป๊อปคอร์น ทำรสเนย กินได้ แต่เมื่อเอามาสูดเข้าปอด ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงได้ เป็นมากๆ เสียชีวิตได้  สารเติมแต่งบางชนิดทานได้ แต่เมื่อนำมาสูดดม ยังไม่มีการรับรองว่าปลอดภัย

3.มีผลต่อปอดระยะสั้น รุนแรงกว่า

พบปัญหาโรคปอดอักเสบเฉียบพลันและไม่เคยสูบบุหรี่ธรรม และมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีตัวอย่างในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าเช่นกัน

หากคุณเคยคิดที่จะพยายามเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคุณ คุณไม่ใช่คนเดียวที่คิดสิ่งนั้นอยู่ ยังมีผู้ที่สูบบุหรี่เกือบ 7 จาก 10 คน บอกว่าพวกเขาต้องการเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพราะการเลิกสูบบุหรี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในการทำเพื่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบได้ การสูบ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ต่อร่างกาย เกือบแทบจะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสึกกร่อนของฟัน ลำคอ ปอด รวมถึงหัวใจของคุณด้วย เกือบหนึ่งในสามของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนั้นมาจากการสูบบุหรี่และได้รับควันมือสอง

            คุณอาจจะแก้ไขพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคุณด้วยการหันไปใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลดหรือเลิกการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมของคุณ แต่การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าการสูบไอระเหย ดีกว่าการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบจริงหรือไม่ บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้จริงหรือ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย น้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปจริงหรือไม่

1.บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย น้อยกว่าแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย

บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้นิโคติน สารแต่งกลิ่นรส และสารเคมีอื่น ๆ ร้อนขึ้น เพื่อสร้างละอองหรือไอ เพื่อให้คุณสุดเข้าไป บุหรี่ทั่วไปประกอบด้วยสารเคมี 7,000 ชนิด ซึ่งหลายชนิดเป็นพิษ แม้ว่าเราจะไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอะไรบ้าง หรือก่ออันตรายต่อร่างกายอย่างไร แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสูบไอทำให้คุณได้รับสารเคมีที่เป็นพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม มีผู้คนที่เลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บที่ปอดและมีการเสียชีวิต กรณีเหล่านี้เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์การสูบไอ หรือใช้ของเหลวที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ต่างออกไปจากอุปกรณ์ดังเดิม

2.การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการสูบไอนั้น ไม่ดีต่อหัวใจและปอดของคุณ

นิโคติน เป็นสารหลักในบุหรี่ทั่วไป และ บุหรี่ไฟฟ้า และเป็นสารเสพติดอย่างมาก มันทำให้ คุณอยากสูบบุหรี่ และมีอาการถอน ถ้าคุณเพิกเฉย ต่อความอยากสูบบุหรี่ของคุณ นิโคตินเป็นสารพิษ มันเพิ่มความดันโลหิต และกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณ ซึ่งมันเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ของคุณด้วย คุณอาจมีโอกาส เกิดภาวะหัวใจวายได้

การสูบไอหรือบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย หรือไม่ มีความรู้มากมายเกี่ยวกับการสูบไอ รวมถึงสารเคมีที่ก่อให้เกิดไอระเหย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว การสำรวจและการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการสูบไอมีการเชื่อมโยงกับโรคปอดเรื้อรัง โรคหืดหอบ ตลอดจนโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด คุณกำลังสัมผัสกับสารเคมีทุกชนิดที่เรายังไม่เข้าใจและอาจะไม่ปลอดภัยอยู่

3.บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเสพติด เช่นเดียวกับบุหรี่แบบดั้งเดิม

            ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า (สูบไอ) และบุหรี่ทั่วไป (สูบควัน) ต่างมีสานิโคตินเหมือนกัน ซึ่งงานวิจัยชื้อว่าอาจะทำให้เสพติดพอ ๆ กันกับเฮโรอีนและโคเคน ที่แย่กว่านั้น ผู้วิจัยกล่าวว่า ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากได้รับนิโคตินมากกว่าที่พวกเขาจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ติดไฟได้ เพราะผู้ใช้สามารถซื้อน้ำยาที่มีส่วนผสมของนิโคตินที่เข้มข้นมากกว่า หรือเพิ่มแรงดันของบุหรี่ไฟฟ้าให้การตีสารมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นได้

4.บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ใช่เครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด

แม้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าจะถูกพูดถึงในแง่ของการช่วยเรื่องการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่แบบทั่วไป ที่มีผลข้างเคียง ของโรคที่รุนแรง แต่บุหรี่ไฟฟ้า ก็ยังไม่ได้ถูกรับรองให้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการสูบบุหรี่ที่ดี ที่สุด การศึกษาเร็ว ๆ นี้ ค้นพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ตั้งใจจะใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลดนิสัยการติดนิโคติน ลงเอยด้วยการใช้บุหรี่แบบดั้งเดิม และบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป ฉะนั้น บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย น้อยกว่าจริงหรือ ในเมื่อคุณยังคงรับนิโคตินจากทั้ง 2 รูปแบบ

5.คนรุ่นใหม่ติดนิโคตินมากขึ้น

ในปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้า นั้นถูกผลิตออกมาอย่างแพร่หลาย และถูกพัฒนาให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น มีการเข้าถึงได้มากขึ้น ในหมู่ของเยาวชน บุหรี่ไฟฟ้า ถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ไฟฟ้า แบบ Pod หรือ บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง แถมยังเป็นที่นิยมกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม จากการสำรวจมีเยาวชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขึ้น

จากข้อมูลที่หลากหลายมีเหตุผล 2 ประการที่ทำให้เยาวชนหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นพิเศษคือ ประการแรก เยาวชนหลายคนคิดว่า การสูบ พอตไฟฟ้า อันตราย น้อยกว่าการสูบบุหรี่ ประการที่สอง บุหรี่ไฟฟ้ามีต้นทุนต่อการใช้งานต่ำกว่าบุหรี่ทั่วไป และทำให้ในที่สุดการขาดควัน (เปลี่ยนเป็นไอ) นั้นเป็นสิ่งดึงดูดใจ บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีกลิ่น ช่วยลดภาพลักษณ์ที่ดูแย่ของการสูบบุหรี่

และสิ่งที่ค้นพบมากที่สุดเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า คือคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย โดยเฉพาะเยาวชน การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การเริ่มใช้นิโคตินด้วยการสูบไอเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะดูจะผิดจุดประสงค์ของ บุหรี่ไฟฟ้าที่พยายามบอกว่า ตัวผลิตภัณฑ์นั้นถูกผลิตออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบไอ อาจจะนำไปซึ่งการเสพติดนิโคตินและสุดท้ายจึงนำผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิมทั่วไปตามท้องถนน

            จากที่ได้ 5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ พอตบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้ว คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง พอตไฟฟ้า ที่ถูกผลิตออกมาเพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมนั้นดีจริงหรือไม่ บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายน้อยกว่า และทำร้ายอวัยวะของคุณน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมหรือไม่ บทความต่อไป เราจะพาทุกท่านไปพบกับ ที่มาของ บุหรี่ไฟฟ้า

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

สนใจ/ขอรายละเอียด