" " " "

Tag Archives: ช่วยให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริง

ท้าให้ลองอุปกรณ์สายควัน ช่วยให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้อย่างถาวรจริงหรือไม่

Kardinal Stick ช่วยให้เลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริง

การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ได้แบบถาวร เป็นสิ่งที่หลายคนหันมาให้ความสนใจ โดยหนึ่งในวิธีเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือการเปลี่ยนมาสูบอุปกรณ์สายควัน โดยแบรนด์ผู้ผลิตอย่าง Kardinal Stick ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สายควันชั้นนำได้รับมาตรฐานในระดับสากล ได้มีการวิจัยและทดลองแล้วว่ามีผู้ที่สามารถเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างถาวรได้ จากการใช้อุปกรณ์สายควันมากถึงร้อยละ 8 และไม่กลับมาสูบซ้ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด และมีอันตรายจากผลกระทบข้างเคียงน้อยหากเมื่อเทียบกับการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบหักดิบ หรือ การใช้หมากฝรั่ง ลูกอม แผ่นแปะนิโคติน เป็นต้น หากคุณยังไม่แน่ใจว่าการสูบอุปกรณ์สายควันจะช่วยให้สามารถเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริงหรือไม่ เราจึงท้าให้ลอง รวมไปถึงมีข้อดีทั้งหมดโชว์ให้คุณเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ดังนี้

สนใจ/ขอรายละเอียด