Tag Archives: 60วัน

Kardinal Stick แนะ เทคนิค การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ได้ภายใน 60 วัน

quit smoking within 60days.

Kardinal Stick แนะ เทคนิค การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ได้ภายใน 60 วัน                เราทุกคนต่างทราบกันดีถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมว่ามีโทษขนาดไหน อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการรณรงค์เลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันอยู่ทุกหัวระแหง มีการประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยเงียบจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่ทุกที่ แต่ในหลายปีที่ผ่านมานั้น จำนวนผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังคงไม่ได้มีจำนวนลดลงมากเท่าไหร่นัก เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทำให้การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสำหรับบางคนนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น Kardinal Stick จะมาบอก เทคนิค อย่างง่ายที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง แล้วได้ผลจริง เพื่อที่จะสามารถเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้ใน 60 วัน เทคนิค การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้ใน 60 วัน 1. วิธีหักดิบ อาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคนเสมอไป อย่างแรกเมื่อคุณต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้น ควรปรึกษาคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว หรืออย่างน้อยที่สุดควรพูดคุยกันตามตรงถึงจุดประสงค์ของคุณว่า ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างจริงจัง อาจจะใช้วิธีให้หลายคนช่วยกันห้าม หรือช่วยกันไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ออกกำลังกาย ทำสวน ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ทั้งนี้ เพราะจะเป็นการช่วยเบี่ยงประเด็นความอยากสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้ว ยังทำให้ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวอย่างเต็มที่อีกด้วย 2. พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ หรือผู้คนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เพื่อลดความอยากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เคยชินในการสูบ เพราะอาจทำให้คุณหวนกลับไปสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอีกครั้ง […]

สนใจ/ขอรายละเอียด