Tag Archives: ผู้บริโภค

Kardinal Stick บอก ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการใช้ อุปกรณ์สายควัน

factors affecting consumers use ecig

Kardinal Stick บอก ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการใช้ อุปกรณ์สายควัน                อุปกรณ์สายควัน นั้นเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสิงห์อมควันที่หันมารักสุขภาพกันเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีผู้หันมาสูบอุปกรณ์สายควันกันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเดิมอยู่แล้ว และผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหน้าใหม่ ที่อยากหันมาลองสูบอุปกรณ์สายควัน เพราะด้วยภาพลักษณ์ของอุปกรณ์สายควันนั้น มักจะทำให้คนสูบดูดีอย่างมีสไตล์  ไม่ดูเถื่อนและน่ากลัวเหมือนกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนธรรมดา อีกทั้งยังดูทำให้เป็นคนรักสุขภาพด้วย แต่สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่ต้องการใช้ อุปกรณ์สายควัน ก็มีหลากหลายเหตุผล Kardinal Stick บอกถึงปัจจัยหลักต่างๆ ดังนี้ 1. ตลาดการซื้อขาย อุปกรณ์สายควัน                อุปกรณ์สายควันนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า160 ประเทศทั่วโลก แต่สำหรับประเทศไทยนั้น อุปกรณ์สายควันยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการยื่นขอร่างกฎหมายใหม่ ให้อุปกรณ์สายควันเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้า หรือผลิดให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้มีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีระยะเวลาแจ้งออกมาชัดเจน ดังนั้นการซื้อขายอุปกรณ์สายควันจึงไม่อาจหาซื้อได้ทั่วไป  เว้นเสียแต่ช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่สามารถหาซื้ออุปกรณ์สายควันได้ เพียงแต่ควรศึกษาถึงตัวสินค้าและผู้ขายให้ดีเสียก่อน เพราะคุณอาจได้สินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรืออาจถูกโกงก็เป็นได้ 2. ราคาของอุปกรณ์สายควันและอุปกรณ์                อุปกรณ์สายควันนั้นมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นค่อนข้างสูง หากเมื่อลงทุนซื้อครั้งแรกอาจจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทเป็นอย่างต่ำ แม้ว่าอุปกรณ์สายควันตามท้องตลาดในปัจจุบันจะมีตั้งแต่ราคาถูกเริ่มต้นที่ 300 บาท แต่ถ้าหากดูกันที่คุณภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน วัตถุดิบที่คัดสรรมาผลิตเป็นน้ำยาสูบ ควรเลือกแบบที่มีราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทจะดีกว่า หรือศึกษาถึงผู้ผลิตว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดก่อนเลือกซื้อ ราคาของอุปกรณ์สายควันจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการหันมาใช้อุปกรณ์สายควันมากที่สุดด้วย […]

สนใจ/ขอรายละเอียด