Tag Archives: ผู้บริโภค

Kardinal Stick บอก ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า

factors affecting consumers use ecig

Kardinal Stick บอก ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า                บุหรี่ไฟฟ้า นั้นเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสิงห์อมควันที่หันมารักสุขภาพกันเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีผู้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูบบุหรี่เดิมอยู่แล้ว และผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ที่อยากหันมาลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะด้วยภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้านั้น มักจะทำให้คนสูบดูดีอย่างมีสไตล์  ไม่ดูเถื่อนและน่ากลัวเหมือนกับบุหรี่มวนธรรมดา อีกทั้งยังดูทำให้เป็นคนรักสุขภาพด้วย แต่สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่ต้องการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ก็มีหลากหลายเหตุผล Kardinal Stick บอกถึงปัจจัยหลักต่างๆ ดังนี้ 1. ตลาดการซื้อขาย บุหรี่ไฟฟ้า                บุหรี่ไฟฟ้านั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า160 ประเทศทั่วโลก แต่สำหรับประเทศไทยนั้น บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการยื่นขอร่างกฎหมายใหม่ ให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้า หรือผลิดให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้มีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีระยะเวลาแจ้งออกมาชัดเจน ดังนั้นการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่อาจหาซื้อได้ทั่วไป  เว้นเสียแต่ช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่สามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ เพียงแต่ควรศึกษาถึงตัวสินค้าและผู้ขายให้ดีเสียก่อน เพราะคุณอาจได้สินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรืออาจถูกโกงก็เป็นได้ 2. ราคาของบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์                บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นค่อนข้างสูง หากเมื่อลงทุนซื้อครั้งแรกอาจจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทเป็นอย่างต่ำ แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าตามท้องตลาดในปัจจุบันจะมีตั้งแต่ราคาถูกเริ่มต้นที่ 300 บาท แต่ถ้าหากดูกันที่คุณภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน วัตถุดิบที่คัดสรรมาผลิตเป็นน้ำยาสูบ ควรเลือกแบบที่มีราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทจะดีกว่า หรือศึกษาถึงผู้ผลิตว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดก่อนเลือกซื้อ ราคาของบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดด้วย […]

Buy Kardinal Stick