Tag Archives: ทิศทาง

Kardinal Stick บอก ทิศทาง ของบุหรี่ไฟฟ้าในปี 2563

direction of ecig in 2020

Kardinal Stick บอก ทิศทาง ของบุหรี่ไฟฟ้าในปี 2563             หากคิดถึง “บุหรี่ไฟฟ้า” หลายคนคงนึกถึงภาพลักษณ์เท่ ดูดี มีสไตล์ สมาร์ท จนทำให้สิงห์อมควันทั้งหลายจากที่เคยสูบบุหรี่มวนธรรมดา เปลี่ยนใจหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน อีกทั้งยังมีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ได้ลองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วติดใจ จนทำให้มีคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ บวกกับแนวคิดสำหรับคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ถาวร มักจะใช้วิธีเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า แล้วลดจำนวนการสูบลง จนสามารถเลิกสูบไปได้ในที่สุด บุหรี่ไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์ได้ในอีกหลายด้าน ดังนั้น Kardinal Stick ชวนมาทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากันและ ทิศทาง ของบุหรี่ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันดีกว่า             บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มเข้าสู่ตลาดตั้งแต่เมื่อปี 2506  ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในรูปแบบคล้ายกับซิการ์ในสมัยนั้น แต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร จนมาปี 2546 ได้มีเภสัชกรชาวจีน นำบุหรี่ไฟฟ้าแบบเดิมมาดัดแปลงโดยมีการแต่งเติมสารนิโคตินที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะ ทำให้ปลอดภัยกับร่างกายได้มากกว่า และได้วางขายในประเทศจีนในปีต่อมา จากนั้นก็ได้รับความนิยมจนสามารถกระจายตลาดไปสู่โซนยุโรปและอเมริกาในปี 2549-2550 สำหรับประเทศไทยนั้น บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่ปี 2557 แต่ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะทำให้คนที่ติดบุหรี่เลิกสูบอย่างถาวรได้ก็ตาม แต่จำนวนผู้สูบหน้าใหม่ที่อายุน้อยลงทุกปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเป็นกังวล บุหรี่ไฟฟ้าจึงถูกแบน แต่อีกหลายประเทศที่อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แต่ละประเทศออกมาแตกต่างกัน ปัจจุบันมีมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลกแล้วที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกต้องตามกฏหมาย แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น […]

Buy Kardinal Stick