Tag Archives: ทำไมต้อง

ทำไมต้อง Kardinal Stick ? และดีกว่าอย่างไร ?

why are kardinal stick

ทำไมต้อง Kardinal Stick ? และดีกว่าอย่างไร ? ก่อนจะรู้ว่า ทำไมต้อง Kardinal Stick เรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์สายควันก่อนว่ามีหลักการทำงานอย่างไร อุปกรณ์สายควัน คือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบจำพวกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซิการ์ และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบกล้องสูบ ซึ่งทำขึ้นจากอุปกรณ์บรรจุแบตเตอรีที่จะส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้สูบ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับยาสูบจริง การทำงานของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์คือ การลวงประสาทสัมผัสของผู้เสพว่าได้รับการสนองตอบต่อความต้องการนิโคตินจาก “ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม” จริงแล้ว ด้วยปริมาณนิโคตินที่ได้รับจาก ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในจำนวนที่จำกัด ตามความเหมาะสม และด้วยรูปลักษณ์ ด้วยแสงไฟแอลอีดีที่ปลายอุปกรณ์ และรูปร่างของไอน้ำสีขาวที่มีลักษณะคล้ายควัน สร้างความรู้สึก “เสพ” ไปแล้ว ควันที่เกิดจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์คือไอน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาของสารพีจีที่ถูกคลื่นความร้อนไมโครเวฟจากตัวสร้างควันทำให้แตกตัวและดูดน้ำในอากาศกลายเป็นสายหมอกไอน้ำสีขาวที่มีคล้ายคลึงกับไอนำจากกาต้มน้ำ แต่มีความหนาแน่นและรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากกว่า ซึ่งจะแตกต่างจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริงที่มีสีออกเทา แม้ว่ายาสูบอิเล็กทรอนิกส์จะปราศจากส่วนผสมของใบยาสูบ และการสันดาปอันก่อให้เกิดสารพิษกว่า 4,000 ชนิดในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริงก็ตาม แต่ผู้สูบยังคงได้รับนิโคตินอยู่ โดยระดับนิโคตินจะมีปริมาณต่าง ๆ กันแล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกใช้นำยานิโคตินระดับใด ซึ่งการรับนิโคตินที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการระคายเคือง คลื่นใส้ และมีผลต่อหัวใจได้ จึงไม่อาจกล่าวว่า ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยได้ 100% แต่ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการลดปริมาณพิษสะสม อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริง และการสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อาจประยุกต์ใช้กับการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบถาวรได้ Kardinal Stick […]

สนใจ/ขอรายละเอียด