Tag Archives: ทำความรู้จัก

ทำความรู้จักกับ Relx Infinity น้องใหม่มาแรง เล็กพริกขี้หนูตัวจริง

ทำความรู้จักกับ Relx Infinity น้องใหม่มาแรง เล็กพริกขี้หนูตัวจริง

ผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบรุ่นล่าสุดที่พัฒนามาจาก Relx Classic หรือ Zero อย่าง Relx Infinity เป็นรุ่นที่มีการพัฒนาทั้งระบบของหัวพอท รวมไปถึงการทำงานในระบบ Air Boost ที่ดีเยี่ยม

สนใจ/ขอรายละเอียด