Tag Archives: คนท้อง

รู้ผลกระทบจาก ควัน บุหรี่ต่อคนตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้สูบกับ Kardinal Stick

smoke affects pregnant

รู้ผลกระทบจาก ควัน บุหรี่ต่อคนตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้สูบกับ Kardinal Stick                 ควัน บุหรี่ภัยร้ายที่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนสูบแต่ก็ส่งผลกระทบทั้งต่อคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ ซึ่งการที่คุณแม่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปในร่างกายมากๆ นั้นอาจจะส่งผลต่อลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ให้พิการ หรืออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำ วันนี้เรามาดูความอันตรายจากควันบุหรี่ที่มีต่อคนตั้งครรภ์และทารกน้อยในครรภ์กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วตาม Kardinal Stick ไปอ่านกันเลยค่ะ ความอันตรายจาก ควัน บุหรี่ที่มีต่อคนตั้งครรภ์ 1. แท้งหรือคลอดก่อนกำหนดเมื่อได้รับควันบุหรี่ นั้นก็เพิ่มโอกาสที่จะแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้ ซึ่งยิ่งได้รับควันบุหรี่ยิ่งมีโอกาสแท้งสูงที่สุด 2. เกิดครรภ์เป็นพิษควันบุหรี่จะทำเกิดครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยค่ะ ว่าอันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์มากที่เดียวค่ะ ยิ่งได้รับควันบุหรี่ยิ่งทำให้เกิดอาการ 3. เป็นโรคหอบหืดควันบุหรี่อาจทำให้คุณแม่เป็นโรคหอบหืดได้ ซึ่งอันนี้อันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ 4. เป็นโรคมะเร็งปอดถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้สูบบุหรี่เอง แต่ก็เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดถึง2เท่า เพราะฉะนั้น ควรที่จะเลี่ยงอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่เป็นดีที่สุดค่ะ ความอันตรายจาก ควัน บุหรี่ที่มีต่อทารกน้อยในครรภ์ 1. พิการแต่กำเนิดการที่คุณแม่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปสู่ร่างกายนั้น ควันบุหรี่ที่เข้าสู่ร่างกายก็ได้ไปทำลายหรือหยุดยั้งการพัฒนาการของทารกในครรภ์จนคลอดเนื่องจาก ควันบุหรี่ได้ทำให้การเจริญเติบโตทำงานผิดปกติ 2. เพิ่มโอกาสไหลตายถึงแม้ว่าทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์จะมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แต่อย่างไรเสียก็ยังมีโอกาสที่ลูกน้อยเกิดออกมาจะมีโอกาสไหลตายกว่าที่คุณแม่จะสังเกตุเห็นมันก็สายไปเสียแล้ว 3. ลูกเติบโตและพัฒนาการล่าช้าควันบุหรี่ขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนจากแม่สู่ลูก ทำให้ออกซิเจนที่ไหลผ่านสายสะดื้อไปถึงทารถในครรภ์ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเจร้ญเติบโต ทำให้ลูกเติบโตมาแบบที่มีพัฒนาการล่าช้ากล่าเพื่อน 4. ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อยโดยทั่วไปแล้วทารกแรกเกิดจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำอยู่แล้ว เมื่อได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ก็ยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปอีก ✅ […]

Buy Kardinal Stick