Tag Archives: การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจที่กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

heart disease with smoking

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                 การติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ โดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อวัน วันนี้ Kardinal Stick จะพามารู้ถึง อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันค่ะ               จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 – 15 ปี                 โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีนั้นเป็นผลพวงจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยทั้งสิ้นในการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ได้รับยาคุมกำเนิด แต่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบมากกว่าสตีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 เท่าโดยทั้งนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มจากจำนวนของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสูบในแต่ละวันและในกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอีกร้อยละ 25% ที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแล้วโอกาสจะมีชีวิตอยู่น้อยลงและยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย การทำงานของหัวใจที่มีผล อันตราย จากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                สารนิโคติน เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น […]

สนใจ/ขอรายละเอียด