Tag Archives: โทษ

รู้โทษของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

cig penalty with kardinal stick

รู้โทษของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick                 ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน แม้ว่าโทษของมันจะส่งผลต่อคนที่สูบและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สูบ เพราะผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประกอบด้วยสารต่างๆมากกว่า 4,000 ชนิด มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด ซึ่งโทษของมันมีอันตรายต่อชีวิตมากแต่ในขณะเดียวกันความนิยมในการใช้ก็มีการแพร่หลายมากในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเยาวชนที่ใช้สูบกัน Kardinal Stick จะบอกให้ว่าสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม บางชนิดมีอันตรายต่อชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก ได้แก่ สารทาร์หรือน้ำมันดิน เป็นสารก่อมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกาย มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นๆ ซึ่งร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอดก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ สารคาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ เกิดจากขาดออกซิเจนทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ตัดสินใจช้า เป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุผิวหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะเป็นประจำโดยเฉพาะตอนเช้า ไนโตรเจนไดออกไวด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลม ทำให้เกิดถุงลมโป่งพอง สารแอมโมเนียมีฤทธิ์ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก สารกัมมันตรังสี ซึ่งในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมรังสีอัลฟาอยู่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด สิ่งที่เด่นชัดมากสำหรับผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คือ […]

สนใจ/ขอรายละเอียด