ความเสี่ยงของ พอตคืออะไร

พอตคืออะไร

            พอตไฟฟ้า หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า พอต ปัจจุบันได้รับความนิยมไปอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะ พอต บุหรี่ไฟฟ้า นั้นถูกทำเพื่อเป็นตัวการช่วยลดการสูบบุหรี่ แต่เมื่อความนิยมมากขึ้นอาจจะทำให้เราเริ่มไม่แน่ใจว่า แท้จริงนั้นจุดประสงค์ของ พอตไฟฟ้า นั้นคืออะไรกันแน่ การสูบ พอตไฟฟ้า นั้นดีกว่าการสูบบุหรี่จริงหรือ พอต ไม่มีผลกระทบ และความเสี่ยงในการสูบเลยจริวหรือไม่ การสูบ พอตไฟฟ้า หรือสูบไอ ก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการสูบนิโคติน ซึ่งไม่ว่าคุณจะสูบ พอต หรือสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม ก็นำร่างกายไปสู่การเสพติดนิโคตินอยู่ดี ยกเว้นแต่พอตไฟฟ้าที่คุณเลือก คุณจะเลือกระดับนิโคตินที่เป็น 0 การสูบไอหรือพอตไฟฟ้าทำให้คุณได้รับสารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ คนหนุ่มสาวหรือวัยรุ่น หรือผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไม่ควรเริ่มต้นการสูบไอ เนื่องจากเป็นอันตรายอย่างที่สุด หากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อยู่ นี่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเลิกและลดการสูบบุหรี่แบบทั่วไป แต่ยังมีวิธีอื่น ๆ อีกในการเลิกสูบบุหรี่ เช่นการเข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกสูบบุหรี่โดยตรง เพราะ พอตไฟฟ้า นั้นมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ตาม แล้วความเสี่ยงของ พอตคืออะไร บ้างนั้น ไปติดตามกัน

1.     ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสูบ พอตไฟฟ้า (นิโคติน)

สิ่งที่เรารับรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการสูบพอตไฟฟ้านั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับผลกระทบต่อ

สุขภาพ จากการสูบนิโคติน เนื่องจากการสูบนิโคตินถือเป็นการเสพติดประเภทหนึ่ง แต่การวิจัยเกี่ยวกับการสูบนิโคตินในพอต บุหรี่ไฟฟ้า นั้นยังคงดำเนินการอยู่ เพราะ พอต ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้ไม่นาน เท่ากับการสูบบุหรี่ ที่เราทราบถึงผลกระทบของมันเป็นอย่างดี สารระเหยที่อยู่มนส่วนประกอบของพอตไฟฟ้ายังเป็นที่จับตามองของนักวิจัยทั่วโลก ว่าจริง ๆ แล้วนั้นการสูบนิโคตินผ่านการสูบไอกับการสูบควันนั้นแตกต่าง หรือมากน้อยกว่ากันเพียงใด นิโคตินเป็นสารที่ก่อให้เกิดความอยากและอาการถอนยา ซึ่งอาจทำให้เลิกบุหรี่ได้อยาก แต่ในการสูบพอตไฟฟ้า อาจจะทำให้เกิดการเสพติดได้ 2 ทางคือทางร่างกายและการเสพติดในผู้ที่ไม่เคยใช้มานิโคตินมาก่อน (ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่) เมื่อคุณสูดดมนิโคตินจะถูกดูดซึมผ่านปอดและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านกระแสเลือด เข้าสู่สมองและอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย คล้ายกับการสูบบุหรี่ การสูบพอตไฟฟ้านิโคตินอาจะทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ๆ ในไม่กี่นาทีและหลายชั่วโมงหลังการใช้ ท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวของกับนิโคตินขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และวิธีการใช้ รวมถึงอายุของบุคคลด้วย

2.     ความเสี่ยงของนิโคตินต่อเด็กและวัยรุ่น

หลายผลิตภัณฑ์การสูบไอ ไม่ว่าจะเป็นพอตไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ จะกล่าวอ้างสรรพคุณว่า

เป็นตัวช่วยในการสูบบุหรี่ และการเปลี่ยนไปจากการสูบบุหรี่ทั่วไป เป็นการสูบไอแทนนั้นจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการสูบไอนั้นจะเหมาะสมกับเด็กและวัยรุ่น เด็กและวัยรุ่นจะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อผลกระทบที่เป็นอันตรายของนิโคติน เนื่องจากการพัฒนาของสมองยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หลักฐานบ่งชี้ว่าสมองที่กำลังพัฒนาอาจะไวต่อผลกระทบของนิโคตินมากกว่าผู้ใหญ่ เยาวชนที่เข้าถึงการสูบนิโคตินอาจเป็นเรื่องยากที่จะหยุดสูบ นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับความน่าสนใจของ พอตไฟฟ้า ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ศักยภาพในการส่งเสริมการสูบพอตไฟฟ้าหรือการสูบไอ มีหลักฐานการสูบไอเป็นความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบควันได้

3.     ความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์

แม้ว่าพอตไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์การสูบไอจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ แต่ก็ทำให้คุณและต่อ

ทารกในครรภ์ได้เช่นกัน เพราะใน พอตไฟฟ้า ยังคงมีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงนิโคตินด้วย ถึงแม้คุณจะเลือกสูบพอตไฟฟ้าที่มีระดับนิโคตินที่ 0 เปอร์เซ็นต์ แต่นั้นก็ไม่ได้ช่วยให้คุณและทารกในครรภ์พ้นความเสี่ยงจากการสูบพอตไฟฟ้า

4.     ความเสี่ยงและผลกระทบของควันมือสอง และไอมือสอง

คุณอาจจะคุณชินกับคำว่าควันบุหรี่มือสองเป็นอย่างดี ผู้สูบไม่ได้รับ แต่ผู้คนรอบข้างได้รับผลกระทบจาก

ควันมือสอง คุณสามารถสัมผัสกับควันหรือไอได้ แม้คุณไม่ได้เป็นผู้สูบเอง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสไอของพอตไฟฟ้า มือสองยังอยู่ระหว่างการศึกษา เนื่องจากความแปรปรวนของสารเคมีในไอระเหย จึงเป็นเรื่องยากที่จะวัดประมาณการสัมผัสสารเคมี และด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไอมือสอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าความเสี่ยวจะต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับควันมือสองจากบุหรี่  เนื่องจากไอของ พอตไฟฟ้า นั้นมีสารเคมีน้อยกว่าควันบุหรี่เป็นอย่างมาก ควันบุหรี่มือสองประกอบด้วยควันที่หายใจออกและควันด้านข้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้ของบุหรี่ ในขณะที่การสัมผัสไอมือสองส่วนใหญ่มาจากลมหายใจที่หายใจออกเมื่อสูบไอ แต่สิ่งที่ผู้สูบไม่ว่าจะเป็นผู้สูบไอหรือควันควรกระทำอย่างเคร่งคัด ก็คือควรสูบในที่ที่ถูกระบุไว้อย่างถูกต้อง และไม่ควรสูบภายในอาคาร เพื่อป้องกันผู้อื่นได้รับผลกระทบจากควันและไอมือสอง

            และนี่ก็คือที่เรารวบรวมมาว่า ความเสี่ยงของ พอตคืออะไร นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวผู้สูบแล้ว ยังคงส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างด้วยไอหรือควันมือสอง และเป็นความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ เด็กและเยาวชนด้วย

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

สนใจ/ขอรายละเอียด