Tag Archives: สิ่งแวดล้อม

Kardinal Stick พูดคุยผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม จากบุหรี่

cig effect environment

Kardinal Stick พูดคุยผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม จากบุหรี่ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยทุกๆปี แม้ข้างซองจะเขียนถึงโทษและอันตรายที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ แต่นั่นก็คือว่าเป็นการแก้ไขไม่ถูกหลักเสียเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าหากทางรัฐบาลไทยต้องการใช้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่จริง ต้องห้ามจำหน่าย หรือไม่ให้มีการค้าเกี่ยวกับบุหรี่ถึงจะทำให้ประชาชนในประเทศนั้นเลิกบุหรี่ได้บ้าง แต่ถ้าหากว่ายังคงมีการขายบุหรี่ หรือยาสูบอยู่แบบนี้มันก็ยากที่จะให้คนเลิกสูบบุหรี่ วันนี้เราชาว Kardinal Stick จะมาให้คำตอบกันว่าผลกระทบจากบุหรี่ที่เป็นภัยต่อ สิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง ก้นบุหรี่ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแซนดีเอโกในสหรัฐอเมริกา พบขยะจากก้นบุหรี่มากกว่า 4.5 ล้านล้านชิ้นต่อปี อยู่ตามท้องถนน ท่อระบายน้ำ บริเวณชายทะเลและชายหาด ซึ่งเมื่อสารพิษในก้นบุหรี่ละลายลงสู่แหล่งน้ำ จะทำให้น้ำบริเวณดังกล่าวปนเปื้อนและสะสมพิษ มีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่อย่างกุ้ง หอย ปู ปลา และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งทำให้ร่างกายของเราสะสมสารเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนมีเชื้อมะเร็งอยู่ในร่างกายเนื่องจากบุหรี่นั้นจะมีสารท๊อกซิน นิโคติด ยาฆ่าแมลง สารก่อมะเร็ง สารหนู ซึ่งสารเหล่านี้จะมาจากขยะที่มาจากก้นบุหรี่ที่สูบเหลือไว้แล้วทั้งสิ้น ทำให้เกิดภาวะขยะจากก้นบุหรี่ล้นโลกนอกจากนี้สารจากบุหรี่นั้นยังสามารถปนเปื้อนในดิน หรือน้ำได้อีกด้วย ชิ้นส่วนจากซองบุหรี่ ขยะอันตรายชิ้นส่วนจากซองบุหรี่ หรือก้นบุหรี่ทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้น อย่างที่เรารู้กันดีว่าบุหรี่นั้นมีส่วนประกอบหลายอย่างที่จะทำขึ้นมาเป็นมวน และก้นของมันก็ไม่สามารถที่จะสูบได้ ซองของมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเก็บไว้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นก้นบุหรี่ ซองกระดาษที่ใส่บุหรี่ พลาสติกที่ห่อหุ้ม ล้วนเป็นขยะทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งพวกนี้ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ตามธรรมชาติ […]

Buy Kardinal Stick