" " " "

Kardinal Stick มาบอก นิโคติน ในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

different nicotine in ecig and cig

Kardinal Stick มาบอก นิโคติน ในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร                ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจัดว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเองและบุคคลใกล้เคียง นับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรสารประกอบในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหลายชนิดจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง จะเห็นได้ว่าจากรายงานการวิจัยมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประมาณ 4.9 ล้านคน แต่คาดว่าในปีถัดไปในอนาคตจะมีจำนวนผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพราะโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าจากสถิติที่ผ่านมาจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรยิ่งกว่า เชื้อเอชไอวีหรือเชื้อร้ายแรงบางชนิด ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นยาเสพติดประเภทเดียวกับเฮโรอีน แต่เป็นการเสพติดทางสังคมและทางพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม วันนี้ Kardinal Stick จึงมีบทความเกี่ยวกับความแตกต่างของสาร นิโคติน ในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป มาฝากกันค่ะ                สารประกอบในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่สำคัญเมื่อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีการเผาไม่จะประกอบด้วยสารประกอบของสารเคมีมากถึง 4000 ชนิดซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของละอองและการ์ดส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะประกอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่า นิโคติน ซึ่งสารเคมีชนิดนี้นับว่าเป็นสารประกอบหลักที่พบในยาสูบมีลักษณะขายน้ำมันไม่มีสีสามารถดูดซับและละลายในน้ำได้นอกจากนั้นสามารถทะลุผ่านผิวหนังของคนและสัตว์ได้สามารถแพร่ผ่านโครงสร้างกั้นระหว่างเลือดและสมองซึ่งโดยเฉลี่ยนิโคตินจะใช้เวลาประมาณ 7 วินาทีในการเข้าสู่สมองมีค่าครึ่งชีวิตในร่างกายมนุษย์ประมาณ 2 ชั่วโมงนิโคตินออกฤทธิ์โดยตรงบริเวณสมองทำให้ผู้สูบ มีความรู้สึกสุขสบายติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและเลิกได้ยากสารนิโคตินเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปจับบริเวณผิวของปอดและบางส่วนซึมเข้าสู่กระแสเลือดมีผลทำให้เกิดการหลั่งสารจากต่อมหมวกตายนั้นเป็นผลที่ทำให้มีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงและเร็วปกติติไม่เป็นจังหวะเส้นเลือดแดงหกตัวปริมาณของนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายโดยการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักหลายประการเช่นชนิดของยาสูบชนิดของไส้กองปริมาณของควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่สูบเข้าไปปริมาณของนิโคตินที่สามารถทำให้คนตายได้อยู่ที่ประมาณ 40 ถึง 60 มิลลิกรรมซึ่งในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหนึ่งมวนนั้นจะมีนิโคตินประมาณ9 ถึง 13มิลลิกรรม สารนิโคตินส่วนใหญ่เกิดบริเวณตัดและประมาณร้อยละ 70 ที่อยู่ในกระแสเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นนิโคตินซึ่งสารนิโคตินนั้นจัดเป็นสารสำคัญที่อยู่ในสารเสพติดชนิด ยาสูบอย่างมากอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า “นิโคตินเป็นสารเสพติด” การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหรือการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่น เป็นวิธีการที่ทำให้ร่างกายได้มาซึ่งสิ่งเสพติด ซึ่งก็คือนิโคตินนั่นเอง นิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผู้เสพมากที่สุด และมีอำนาจการเสพติดสูงสุด เทียบเท่าเฮโรอีน ผู้เสพที่ติดแล้ว […]

Kardinal Stick เตือน โรคมะเร็ง โรคร้ายรักษายากที่มาจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

cancer disease caused smoking

Kardinal Stick เตือน โรคมะเร็ง โรคร้ายรักษายากที่มาจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นหนึ่งในสารเสพติดที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศไทย มีอัตราผู้สูบเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีและที่สำคัญอายุเฉลี่ยในการเริ่มสูบนั้นเริ่มลดน้อยถอยลงไปตั้งแต่เด็ก ทั้งที่ความจริงแล้วผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งแก่ตนเองและคนรอบข้าง วันนี้ Kardinal Stick จึงจะมาบอกกล่าวถึงความน่ากลัวของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เป็นสาเหตุให้เกิด โรคมะเร็ง ต่างๆ ในร่างกายของเรา Kardinal Stick พารู้ถึง โรคมะเร็งต่างๆ 1. โรคมะเร็งปอด มีผลการเก็บข้อมูลว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้ถึง 87% นอกจากนี้มันยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยอีกด้วย โดยการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเซลล์หลอดลมจนสุดท้ายแล้วก็จะพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งดีที่สุดอาการจะมีไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก 2. โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่น่ากลัวและอันตรายแม้จะไม่พบได้บ่อยก็ตาม สาเหตุส่วนใหญ่แล้วมักมาจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ขนกวาดบริเวณเยื่อบุกล่องเสียงหยุดเคลื่อนไหว สร้างความระคายเคือง เซลล์หนาขึ้นและเปลี่ยนแปลงสภาพการเป็นเซลล์มะเร็ง อาการคือเสียงแหบ เจ็บคอ หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก 3. โรคมะเร็งช่องปาก พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเกิดที่ริมฝีปากโดยเฉพาะริมฝีปากล่าง รวมไปถึงอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้มากขึ้นถึง 2 เท่า อาการจะมีก้อน แผล หรือฝ้าขึ้นในบริเวณช่องปากหากไม่ทำการรักษาอาจทะลุขึ้นสู่ผิวหน้าได้ […]

Kardinal Stick แนะ เทคนิค การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ได้ภายใน 60 วัน

quit smoking within 60days.

Kardinal Stick แนะ เทคนิค การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ได้ภายใน 60 วัน                เราทุกคนต่างทราบกันดีถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมว่ามีโทษขนาดไหน อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการรณรงค์เลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันอยู่ทุกหัวระแหง มีการประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยเงียบจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่ทุกที่ แต่ในหลายปีที่ผ่านมานั้น จำนวนผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังคงไม่ได้มีจำนวนลดลงมากเท่าไหร่นัก เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทำให้การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสำหรับบางคนนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น Kardinal Stick จะมาบอก เทคนิค อย่างง่ายที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง แล้วได้ผลจริง เพื่อที่จะสามารถเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้ใน 60 วัน เทคนิค การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้ใน 60 วัน 1. วิธีหักดิบ อาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคนเสมอไป อย่างแรกเมื่อคุณต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้น ควรปรึกษาคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว หรืออย่างน้อยที่สุดควรพูดคุยกันตามตรงถึงจุดประสงค์ของคุณว่า ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างจริงจัง อาจจะใช้วิธีให้หลายคนช่วยกันห้าม หรือช่วยกันไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ออกกำลังกาย ทำสวน ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ทั้งนี้ เพราะจะเป็นการช่วยเบี่ยงประเด็นความอยากสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้ว ยังทำให้ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวอย่างเต็มที่อีกด้วย 2. พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ หรือผู้คนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เพื่อลดความอยากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เคยชินในการสูบ เพราะอาจทำให้คุณหวนกลับไปสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอีกครั้ง […]

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจที่กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

heart disease with smoking

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                 การติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ โดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อวัน วันนี้ Kardinal Stick จะพามารู้ถึง อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันค่ะ               จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 – 15 ปี                 โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีนั้นเป็นผลพวงจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยทั้งสิ้นในการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ได้รับยาคุมกำเนิด แต่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบมากกว่าสตีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึง 10 เท่าโดยทั้งนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มจากจำนวนของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสูบในแต่ละวันและในกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอีกร้อยละ 25% ที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแล้วโอกาสจะมีชีวิตอยู่น้อยลงและยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย การทำงานของหัวใจที่มีผล อันตราย จากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม                สารนิโคติน เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น […]

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick

cig cause in oral diseases

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick                จากผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาด้านสุขภาพอย่างแท้จริงโดยที่จะมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้างอีกด้วย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังเป็นที่มาของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากอีกด้วย จะส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพช่องปากมาเพียงใด วันนี้ Kardinal Stick มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรมาฝากกันค่ะ น้ำมันในดินผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากจะทำให้ความสามารถในการรับรสชาติและดมกลิ่นลดน้อยลงจากเดิม อีกทั้งสุขภาพช่องปากของผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีลักษณะเป็นคราบซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพส่วนบุคคลวิธีในการกำจัดคราบเหล่านี้ จำเป็นต้องไปรักษาที่คลินิกเท่านั้นไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น  มะเร็งใน ช่องปาก                นอกจากจะเกิดมะเร็งจากที่อื่นๆในร่างกายแล้วการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เช่นกันเนื่องจากทุกครั้งที่เราสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสารเคมีอันตรายในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะต้องผ่านช่องปากและลำคอเสมอซึ่งหากได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้เข้าไปซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้  สุขภาพของเงือกและกระดูกรอบฟัน                การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นจะเข้าไปขัดขวาง ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายไม่สามารถจัดการปัญหาการติดเชื้อในเหงือกได้จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาช่องเหงือกจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม โดยหากมี การถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปากผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีความเสี่ยงที่รักฟันเทียมจะหลุดได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม  ซึ่งหากปล่อยระยะเวลาในการเกิดปัญหาสุขภาพของเหงือกและกระดูกรอบฟันจะเป็นอันตรายและอาจส่งผลให้เกิด การสูญเสียฟันในท้ายที่สุด โรคปริทันต์                 ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันที่รุนแรงจากที่เห็นได้ว่ารากฟันด้านเพดานปากอาจมีหนองหรือจะทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆตามมาได้มากซึ่งอาการของโรคจะมีความรุนแรงต่อผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยตรง                 อย่างไรก็ตามเราทราบถึงพิษร้ายของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้ว ทางแก้ไขปัญหาวิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยหันมาสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือก เช่น การสูบอุปกรณ์สายควันอย่าง Kardinal Stick ซึ่งจะทำให้การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง เพราะอุปกรณ์สายควัน Kardinal Stick มีการออกแบบอุปกรณ์สายควันเพื่อตอบโจทย์ในด้านของความรู้สึกในการสูบ นอกจากนี้การสูบอุปกรณ์สายควัน […]

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

dangers of patients with cig

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick                ปัจจุบันการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากสารของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีพิษการทำลายสุขภาพที่สูงมากและยังให้เกิดปัญหาในโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบ ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งปอดเป็นต้น รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยทางจิตทยาที่มีความสัมพันธ์กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบุคคลพบว่า ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า อาการของกลุ่มโรควิตกกังวลมีความสัมพันธ์ต่อกันสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งสิ้น จะเป็นอย่างไร Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเวช                ภาวะอาการของผู้ป่วยทางจิต นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทยและยังเป็นภาวะโรคร่วมทางจิตเภทที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดความร่วมมือในการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง มีอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้านิยมใช้บ่อย และยังเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าอีกด้วย พฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ ผู้ป่วยทางจิตเวช                ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีประวัติอาการของโรคซึมเศร้ามากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีอาการลูกซึมเศร้าเชื่อว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมช่วยลดความรู้สึกเศร้าและอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นมีหลักฐานที่ให้เห็นว่าสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะเข้าไปรบกวนการทำงานของสารเคมีในสมองช่วยให้ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีความสุขความพึงพอใจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการไม่ต้องรับรู้ถึงปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมแรงให้มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากขึ้นจึงต้องสวดมนต์ต่อไปเรื่อยเรื่อยจนเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและเกิดการเสพติดในที่สุดส่งผลให้มีความต้องการสูบที่เพิ่มมากขึ้นและการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ที่มีประวัติอาการซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้อาการซึมเศร้าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ขณะที่พฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พฤตกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดลงและลดความวิตกกังวล เนื่องจากว่าสารนิโคตินดูดซึมและแพร่กระจายเข้าสู่สมองซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และจะทำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกในเชิงบวกภายหลังการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจะได้รับความสุขใจ สดชื่น และมีแรงจูงใจในการอยากทำกิจกรรมมากขึ้นเว้นวรรคซึ่งเราเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าเป็นการใช้สารเสพติดเพื่อการรักษาตนเอง                การเสพติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจัดเป็นโรคและพฤติกรรมที่ซับซ้อนและธรรมชาติของการเสพติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงดังนั้นการรักษาอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงจึงต้องประกอบด้วยการรักษาหรือยาร่วมกับพฤติกรรมบำบัดทั้งนี้การสร้างความตั้งใจจะเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการบำบัด รักษาผู้ที่มีอาการติดบุรีแต่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมความตั้งใจในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอาจต้องอาศัยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหลายตัวเพื่อช่วยเพิ่มความตั้งใจให้มากพอที่จะสามารถเอาชนะต่อความรู้สึกบวกจากผลการกระตุ้นของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อสมองในส่วนที่เป็นระบบให้ระวังตกสารเสพติดทางอารมณ์จิตใจและการเสพติดทางพฤติกรรมและสังคมรวมทั้งอาการอยากและอาการถอนยาหลังจากการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม  จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะอาการซึมเศร้ามีระดับความตั้งใจในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อยมากเนื่องจากพบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและระดับสารเสพย์ติดประเภทสารนิโคตินเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความตั้งใจในการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ป่วยที่มีภาวะอาการซึมเศร้า                ดังนั้นการรักษาอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเนื่องจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบกะทันหันได้ การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทจึงมีด้วยกันหลายทางเช่น การบำบัดรักษา การพบแพทย์ แต่หาวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ยากเกินไปหรือผู้ป่วยไม่มีความต้องการที่จะพบแพทย์ หรือการบำบัดต่างๆ พบว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกเช่น อุปกรณ์สายควัน […]

Kardinal Stick อุปกรณ์สายควันสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal

kardinal stick new normal

Kardinal Stick อุปกรณ์สายควันสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal                หากคิดถึงอุปกรณ์สายควันหลายคนอาจจะคิดไปถึงอันตรายที่มากับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หรืออาจมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะนอกจากจะมีสารพิษ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซ้ำยังผิดกฎหมาย เพราะสำหรับประเทศไทยนั้น การมีอุปกรณ์สายควันไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตามอุปกรณ์สายควันนั้นยังคงมีภาพลักษณ์อีกอย่างที่หลายคนมองว่าดูดี เท่ สมาร์ท ยิ่งถ้าหากเปรียบเทียบกันตามจริงระหว่างผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยาสูบมวนธรรมดากับอุปกรณ์สายควันแล้ว อุปกรณ์สายควันย่อมให้ผลเสียน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนธรรมดาอยู่ดี โดยเฉพาะอุปกรณ์สายควัน Kardinal Stick ที่มีข้อแตกต่างจากอุปกรณ์สายควันยี่ห้ออื่นที่เหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม โดยเริ่มหันมาสูบอุปกรณ์สายควันแทนด้วย Kardinal Stick โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นอย่างไร? 1. ดีไซน์ออกแบบมาทันสมัย ขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพาง่าย ที่สำคัญคือ ออกแบบมารับกับรูปทรงริมฝีปากของแต่ละคน ทำให้เมื่อสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่มีน้ำยาหก หรือรั่วซึมออกมาขณะที่กำลังใช้งานอีกด้วย 2. คุณสมบัติของ Kardinal Stick ยังมีดีตรง เมื่อเราสูบในปริมาณที่มากเกินไป ตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือนระบบสั่น เตือนว่าคุณได้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม และได้รับสารนิโคตินมากเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ โดยสูบเกิน 12 ครั้งภายใน 5 นาที […]

Kardinal Stick แนะเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์สายควัน มีดีกว่าที่คุณคิด

ecig kardinal stick better

Kardinal Stick แนะเปลี่ยนมาใช้ อุปกรณ์สายควัน มีดีกว่าที่คุณคิด                 เชื่อว่าเหล่าสิงห์นักสูบหรือเยาวชนหลาย ๆ คนคงเคยที่จะได้ยินใครต่อใครบอกต่อ ๆ กันมาว่า การเปลี่ยนมาสูบ อุปกรณ์สายควัน แทนการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดานี้นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่จะทำให้ผู้คนที่เสพติดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นชีวิตจิตใจนั้น เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ๆ กันได้ ซึ่งหลาย ๆ คนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาจนเป็นเรื่องปกติและกิจกวัตรประจำวันแล้วนั้น ก็คงที่จะไม่เชื่อและคงคิดว่าในโลกนี้คงไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริง ๆ ได้ ขอบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีความคิดเช่นนี้นั้น คุณคิดผิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว การสูบอุปกรณ์สายควันนั้นสามารถช่วยให้คนที่เสพติดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมค่อย ๆ ลด ละ เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริง ๆ การสูบอุปกรณ์สายควันนั้นมีสารเคมีที่น้อยกว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งการสูบอุปกรณ์สายควันยังช่วยทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกในการอยากสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจริง ๆ ได้ด้วยอีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เหล่าสิงห์นักสูบทั้งหลายคงจะต้องรู้สึกแปลกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวว่าเจ้า อุปกรณ์สายควัน นี้มันคืออะไร และทำไมถึงช่วยเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันอย่างการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้เช่นนี้ วันนี้ Kardinal Stick จะพาทุก ๆ คนนั้นไปรู้จักกับอุปกรณ์สายควัน รวมไปถึงมุมมองและแง่คิดดี ๆ ของการหันมาสูบอุปกรณ์สายควันกันดีกว่า […]

รู้โทษของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

cig penalty with kardinal stick

รู้โทษของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick                 ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน แม้ว่าโทษของมันจะส่งผลต่อคนที่สูบและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สูบ เพราะผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประกอบด้วยสารต่างๆมากกว่า 4,000 ชนิด มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด ซึ่งโทษของมันมีอันตรายต่อชีวิตมากแต่ในขณะเดียวกันความนิยมในการใช้ก็มีการแพร่หลายมากในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเยาวชนที่ใช้สูบกัน Kardinal Stick จะบอกให้ว่าสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม บางชนิดมีอันตรายต่อชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก ได้แก่ สารทาร์หรือน้ำมันดิน เป็นสารก่อมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกาย มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นๆ ซึ่งร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอดก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ สารคาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ เกิดจากขาดออกซิเจนทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ตัดสินใจช้า เป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุผิวหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะเป็นประจำโดยเฉพาะตอนเช้า ไนโตรเจนไดออกไวด์ เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลม ทำให้เกิดถุงลมโป่งพอง สารแอมโมเนียมีฤทธิ์ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก สารกัมมันตรังสี ซึ่งในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมรังสีอัลฟาอยู่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด สิ่งที่เด่นชัดมากสำหรับผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คือ […]

รู้ 5 โรค ร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปกับ Kardinal Stick

know 5 diseases by cig

รู้ 5 โรค ร้ายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปกับ Kardinal Stick                 ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ต่างสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมด้วยกันทั้งสิ้น แล้วคนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่างก็ให้เหตุผลว่าคลายเครียด แต่ใครจะรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ได้ช่วยให้หายเครียดเลย แต่การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกลับทำลายสุขภาพตัวเอง ทำให้ร่างกายทรุดโทรมลง เนื่องจากความอยากอาหารลดลง แถมยังทำให้เราเป็น โรค ร้ายที่อันตรายถึงชีวิต วันนี้ Kardinal Stick จะมายกตัวอย่าง 5 โรค ร้ายกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลย 1. โรค มะเร็ง จากสถิติในประเทศพบว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด อันดับ 1 และอันตรายอันดับ 2 ของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในผู้ชาย ส่วนผู้หญิงความอันตรายจะอยู่ที่อันดับ 4 โดยสาเหตุที่สำคัญในการก่อให้เกิดมะเร็งปอดคือการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หรือเราไม่ได้สูบแต่อาจจะไปนั่งข้างคนที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม นั้นมันก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งปอดได้ 2. โรคถุงลมโป่งพ่อง ภายในปอดของคนเรามีถุงลมเล็กๆอยู่มากมายหลายอัน ซึ่งการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนานๆควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีพิษก็อาจจะเข้าไปทำลายผนังถุงลม เนื่องจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีสารพิษมากมายอยู่หลายชนิด เมื่อผนังถุงลมฉีกขาด ร่างกายของคนเราก็จะไม่สามารถได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ จนทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้ง่ายกว่าเดิม 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด สารพิษที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถึงแม้ว่าเราจะสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพียงมวนเดียวต่อวันก็สามารถส่งผลต่อหัวใจและทำให้หลอดเลือดเสียหายได้ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ […]

สนใจ/ขอรายละเอียด