บุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick พระเอกสำหรับคนที่ต้องการ เลิกบุหรี่ อย่างถาวร

ecig can make quit smoking permanently

บุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick พระเอกสำหรับคนที่ต้องการ เลิกบุหรี่ อย่างถาวร                วายร้ายอย่างบุหรี่มวนธรรมดานั้น เป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายตนเองและคนใกล้ชิดอย่างมาก หลายคนพยายามเลิกบุหรี่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ง่ายนักโดยเฉพาะกับคนที่ติดบุหรี่อย่างหนัก วิธีการเลิกบุหรี่ต่างๆ มากมายจึงถูกหยิบยกมาใช้ ไม่ว่าจะทำด้วยตัวเอง หรืออาศัยทางการแพทย์ก็ตาม แต่วิธีที่หลายคนนิยมหันมาใช้มากที่สุด และพิสูจน์แล้วว่าสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวรจริง คือการเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่มวน หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้ เลิกบุหรี่ อย่างถาวรได้อย่างไร วันนี้ Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ บุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้ เลิกบุหรี่ อย่างถาวรได้อย่างไร                โดยภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้านั้น ดูดีกว่าบุหรี่มวนธรรมดามาก อีกทั้งบุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร เพราะในแต่ละครั้งที่สูบสามารถคำนวณได้ว่าร่างกายนั้นได้รับปริมาณนิโคตินไปแล้วเท่าไหร่ ที่สำคัญบุหรี่ไฟฟ้านั้น ไม่ทำร้ายคนรอบข้าง คนใกล้ชิด เพราะควันจากบุหรี่ไฟฟ้านั้น ไม่ได้เกิดจากกระบวนการเผาไหม้อย่างเช่นบุหรี่ธรรมดา ถึงจะมีสารพิษปะปนมาบ้าง แต่อันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแน่นอน อีกทั้งควันของบุหรี่ไฟฟ้ามักมีกลิ่นหอมตามน้ำยาสูบที่เลือกใช้ โดยแต่ละกลิ่นที่หอมเฉพาะตัว ไม่มีกลิ่นเหม็นติดตัวเหมือนบุหรี่มวน ที่ทำให้เสียบุคลิกภาพด้วย สำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง ทีเด็ดสำคัญ คือ บุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งชนิดอื่นลงได้บ้าง เพราะน้ำมันดิน หรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนนอกไซด์นั้นจะเกิดจากบุหรี่มวน แต่ไม่มีสารเหล่านี้ในบุหรี่ไฟฟ้า […]

Kardinal Stick มาบอกอันตรายจากบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ที่ควรทราบ

smoking risk of diabetes

Kardinal Stick มาบอกอันตรายจากบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ที่ควรทราบ                สารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่ นับว่ามีโอกาสที่ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงไม่ควันบุหรี่มีสารประกอบประมาณ 7,000 กว่าชนิดและมีอีก 70 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผลจากการสูบบุหรี่อาจทำให้มีน้ำหนักลด แต่อ้วนกลางลำตัวมากขึ้นเป็นพิษภัยมาจากผลโดยตรงของนิโคตินในบุหรี่ที่มีปริมาณมากรวมถึงทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคที่สูบบุหรี่ยังไม่ทราบว่าปัจจุบันหากสูบบุหรี่ในระยะยาวจะเกิดโรคนี้ได้นั่นคือการเกิด โรคเบาหวาน นั่นเองจากผลการวิจัยของคณะแพทย์พบว่า ผู้ที่ป่วยเป็น โรคเบาหวาน จำนวน 187 คนมีผลการตรวจวัดระดับนิโคตินในปัสสาวะพบว่ามีผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวานมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน วันนี้ Kardinal Stick จึงได้นำบทความเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ที่ควรทราบมาฝากกันค่ะ                ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวันมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สูบบุหรี่ถึงสองเท่ากลุ่มผู้ที่มีการสูบบุหรี่จะมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวานนั่นเองและรวมถึงผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แต่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองก็มีโอกาสที่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเช่นกันจากการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสองมีผลต่อน้ำตาลในเลือดและการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างชัดเจน ถึงแม้เราจะไม่ใช่ผู้ที่สูบบุหรี่ก็ตามเพราะเนื่องจากสารพิษในบุหรี่สามารถเข้าไปสะสม อยู่ในตับอ่อนทำให้ตับอ่อนทำงานได้น้อยลงจนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเบาหวานนั่นเองนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เกิดโรคเบาหวานนั้นที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่จะสามารถควบคุมโรคและทำการรักษาได้ยากเนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาการใช้อินซูลินมากกว่าผู้ป่วยปกติที่ไม่มีการสูบบุหรี่รวมถึงระยะเวลาของการที่ได้รับการรักษานั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องและยังคงเข้า รับการรักษาแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุรวมถึงเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่การเสียชีวิตได้                โรคเบาหวานนับว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนานและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆของร่างกายทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงรวมถึงเป็นภาระของครอบครัวตลอดจนทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษายังเป็นจำนวนมาก นิยามของโรคเบาหวานหมายถึงโรคที่มีความผิดปกติของระบบการเผาผ่านอาหารทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากความบกพร่องของการผลิตอินซูลินหรือการหลังอินซูลินทั้งสองอย่างรวมถึงทำให้เกิดความเสียหายของระบบต่างๆในร่างกายอีกด้วย   โรคเบาหวาน สามารถแบ่งกลุ่มการเกิดได้เป็น 4 ชนิดดังต่อไปนี้                 โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือโรคเบาหวานที่ต้องเพิ่งอินซูลินตลอดเวลาถ้าพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีโรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากระบบในร่างกายทำลายเซลล์ของตับอ่อนซึ่งจะมีโอกาสเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน                โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องเพิ่งอินซูลินจะได้บ่อยในปริมาณร้อยละ 90 ของการเกิดโรคเบาหวานเนื่องจากร่างกายเกิดภาวะที่ดื้ออินซูลินร่วมกับมีความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินของตับอ่อนมักจะพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 […]

Kardinal Stick อยากบอก ผู้หญิงก็สูบบุหรี่ได้ ไม่น่าเกลียด แค่หันมา สูบบุหรี่ไฟฟ้า

women can also smoke ecig

Kardinal Stick อยากบอก ผู้หญิงก็สูบบุหรี่ได้ ไม่น่าเกลียด แค่หันมา สูบบุหรี่ไฟฟ้า                วันนี้ Kardinal Stick มีบทความที่ทำให้เห็นมุมมองใหม่กับการที่ผู้หญิงก็สูบบุหรี่ได้ ไม่น่าเกลียด เพีบงหันมา สูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันนั้น แม้ว่าจะให้สิทธิเท่าเทียมชายหญิงเสมอภาคกันแล้วก็ตาม แต่ในบางกรณี หากเป็นผู้หญิงก็ยังคงถูกค่อนขอดตามประสาไทยสไตล์ว่า เป็นผู้หญิงไม่เหมาะ ไม่ควรทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่นั้น หลายคนอาจมองว่า ส่วนใหญ่มีเพียงผู้ชายเท่านั้น แต่ความจริงแล้วผู้หญิงกลับมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไป ยิ่งเป็นผู้หญิง หากจะสูบบุหรี่ยิ่งลำบากเพราะมักถูกมองไม่ดีจากสายตาคนรอบข้างเสมอ ดังนั้นการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับสาวๆ ในยุค 2020 ทีเดียว ทำไมผู้หญิงถึงควร สูบบุหรี่ไฟฟ้า ?                 บุหรี่ไฟฟ้าที่สาวๆ มักนิยมใช้สูบโดยส่วนใหญ่รูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ที่สำคัญคือ ต้องพอเหมาะพอดีรับกับรูปทรงของริมฝีปากได้ เพราะส่วนใหญ่ริมฝีปากของผู้หญิงจะเล็กกว่าของผู้ชาย เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาน้ำยาสูบรั่วซึมไหลออกมาในขณะที่กำลังสูบอยู่ได้ น้ำยาสูบ (POD) ซึ่งโดยทั่วไปผู้หญิงมักจะเลือกกลิ่นเย็น เช่น กลิ่นมิ้นท์ เลมอน ลิ้นจี่ มะม่วง เผือก […]

Kardinal Stick มาบอก นิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

different nicotine in ecig and cig

Kardinal Stick มาบอก นิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร                บุหรี่จัดว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่เองและบุคคลใกล้เคียง นับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรสารประกอบในบุหรี่หลายชนิดจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง จะเห็นได้ว่าจากรายงานการวิจัยมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคจากบุหรี่ประมาณ 4.9 ล้านคน แต่คาดว่าในปีถัดไปในอนาคตจะมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เพราะโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าจากสถิติที่ผ่านมาจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า บุหรี่ก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรยิ่งกว่า เชื้อเอชไอวีหรือเชื้อร้ายแรงบางชนิด ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดบุหรี่เป็นยาเสพติดประเภทเดียวกับเฮโรอีน แต่เป็นการเสพติดทางสังคมและทางพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม วันนี้ Kardinal Stick จึงมีบทความเกี่ยวกับความแตกต่างของสาร นิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไป มาฝากกันค่ะ                สารประกอบในบุหรี่ที่สำคัญเมื่อบุหรี่มีการเผาไม่จะประกอบด้วยสารประกอบของสารเคมีมากถึง 4000 ชนิดซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของละอองและการ์ดส่วนใหญ่บุหรี่จะประกอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่า นิโคติน ซึ่งสารเคมีชนิดนี้นับว่าเป็นสารประกอบหลักที่พบในยาสูบมีลักษณะขายน้ำมันไม่มีสีสามารถดูดซับและละลายในน้ำได้นอกจากนั้นสามารถทะลุผ่านผิวหนังของคนและสัตว์ได้สามารถแพร่ผ่านโครงสร้างกั้นระหว่างเลือดและสมองซึ่งโดยเฉลี่ยนิโคตินจะใช้เวลาประมาณ 7 วินาทีในการเข้าสู่สมองมีค่าครึ่งชีวิตในร่างกายมนุษย์ประมาณ 2 ชั่วโมงนิโคตินออกฤทธิ์โดยตรงบริเวณสมองทำให้ผู้สูบ มีความรู้สึกสุขสบายติดบุหรี่และเลิกได้ยากสารนิโคตินเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปจับบริเวณผิวของปอดและบางส่วนซึมเข้าสู่กระแสเลือดมีผลทำให้เกิดการหลั่งสารจากต่อมหมวกตายนั้นเป็นผลที่ทำให้มีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงและเร็วปกติติไม่เป็นจังหวะเส้นเลือดแดงหกตัวปริมาณของนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายโดยการสูบบุหรี่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักหลายประการเช่นชนิดของยาสูบชนิดของไส้กองปริมาณของควันบุหรี่ที่สูบเข้าไปปริมาณของนิโคตินที่สามารถทำให้คนตายได้อยู่ที่ประมาณ 40 ถึง 60 มิลลิกรรมซึ่งในบุหรี่หนึ่งมวนนั้นจะมีนิโคตินประมาณ9 ถึง 13มิลลิกรรม สารนิโคตินส่วนใหญ่เกิดบริเวณตัดและประมาณร้อยละ 70 ที่อยู่ในกระแสเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นนิโคตินซึ่งสารนิโคตินนั้นจัดเป็นสารสำคัญที่อยู่ในสารเสพติดชนิด ยาสูบอย่างมากอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า “นิโคตินเป็นสารเสพติด” การสูบบุหรี่หรือการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่น เป็นวิธีการที่ทำให้ร่างกายได้มาซึ่งสิ่งเสพติด ซึ่งก็คือนิโคตินนั่นเอง นิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผู้เสพมากที่สุด และมีอำนาจการเสพติดสูงสุด เทียบเท่าเฮโรอีน ผู้เสพที่ติดแล้ว […]

Kardinal Stick เตือน โรคมะเร็ง โรคร้ายรักษายากที่มาจากบุหรี่

cancer disease caused smoking

Kardinal Stick เตือน โรคมะเร็ง โรคร้ายรักษายากที่มาจากบุหรี่                บุหรี่นั้นเป็นหนึ่งในสารเสพติดที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศไทย มีอัตราผู้สูบเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีและที่สำคัญอายุเฉลี่ยในการเริ่มสูบนั้นเริ่มลดน้อยถอยลงไปตั้งแต่เด็ก ทั้งที่ความจริงแล้วบุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งแก่ตนเองและคนรอบข้าง วันนี้ Kardinal Stick จึงจะมาบอกกล่าวถึงความน่ากลัวของบุหรี่ที่เป็นสาเหตุให้เกิด โรคมะเร็ง ต่างๆ ในร่างกายของเรา Kardinal Stick พารู้ถึง โรคมะเร็งต่างๆ 1. โรคมะเร็งปอด มีผลการเก็บข้อมูลว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้ถึง 87% นอกจากนี้มันยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยอีกด้วย โดยการสูบบุหรี่นั้นจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเซลล์หลอดลมจนสุดท้ายแล้วก็จะพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งดีที่สุดอาการจะมีไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก 2. โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่น่ากลัวและอันตรายแม้จะไม่พบได้บ่อยก็ตาม สาเหตุส่วนใหญ่แล้วมักมาจากการสูบบุหรี่ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ขนกวาดบริเวณเยื่อบุกล่องเสียงหยุดเคลื่อนไหว สร้างความระคายเคือง เซลล์หนาขึ้นและเปลี่ยนแปลงสภาพการเป็นเซลล์มะเร็ง อาการคือเสียงแหบ เจ็บคอ หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก 3. โรคมะเร็งช่องปาก พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเกิดที่ริมฝีปากโดยเฉพาะริมฝีปากล่าง รวมไปถึงอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก การสูบบุหรี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้มากขึ้นถึง 2 เท่า อาการจะมีก้อน แผล หรือฝ้าขึ้นในบริเวณช่องปากหากไม่ทำการรักษาอาจทะลุขึ้นสู่ผิวหน้าได้ […]

Kardinal Stick แนะ เทคนิค การเลิกบุหรี่ให้ได้ภายใน 60 วัน

quit smoking within 60days.

Kardinal Stick แนะ เทคนิค การเลิกบุหรี่ให้ได้ภายใน 60 วัน                เราทุกคนต่างทราบกันดีถึงอันตรายของบุหรี่ว่ามีโทษขนาดไหน อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันอยู่ทุกหัวระแหง มีการประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยเงียบจากบุหรี่อยู่ทุกที่ แต่ในหลายปีที่ผ่านมานั้น จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังคงไม่ได้มีจำนวนลดลงมากเท่าไหร่นัก เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทำให้การเลิกบุหรี่สำหรับบางคนนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น Kardinal Stick จะมาบอก เทคนิค อย่างง่ายที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง แล้วได้ผลจริง เพื่อที่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ใน 60 วัน เทคนิค การเลิกบุหรี่ได้ใน 60 วัน 1. วิธีหักดิบ อาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคนเสมอไป อย่างแรกเมื่อคุณต้องการเลิกบุหรี่นั้น ควรปรึกษาคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว หรืออย่างน้อยที่สุดควรพูดคุยกันตามตรงถึงจุดประสงค์ของคุณว่า ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง อาจจะใช้วิธีให้หลายคนช่วยกันห้าม หรือช่วยกันไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ออกกำลังกาย ทำสวน ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ทั้งนี้ เพราะจะเป็นการช่วยเบี่ยงประเด็นความอยากสูบบุหรี่แล้ว ยังทำให้ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวอย่างเต็มที่อีกด้วย 2. พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ หรือผู้คนที่สูบบุหรี่ เพื่อลดความอยากบุหรี่ที่เคยชินในการสูบ เพราะอาจทำให้คุณหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง […]

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจที่กับการสูบบุหรี่

heart disease with smoking

Kardianl Stick ชวนรู้ อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบบุหรี่                 การติดบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ โดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบบุหรี่ต่อวัน วันนี้ Kardinal Stick จะพามารู้ถึง อันตราย ของโรคหัวใจกับการสูบบุหรี่กันค่ะ               จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบบุหรี่นั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 – 15 ปี                 โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีนั้นเป็นผลพวงจากการสูบบุหรี่โดยทั้งสิ้นในการสูบบุหรี่ที่ได้รับยาคุมกำเนิด แต่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบมากกว่าสตีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าบุคคลปกติทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 เท่าโดยทั้งนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มจากจำนวนของบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่สูบในแต่ละวันและในกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ยังมีอีกร้อยละ 25% ที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือหากเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแล้วโอกาสจะมีชีวิตอยู่น้อยลงและยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย การทำงานของหัวใจที่มีผล อันตราย จากการสูบบุหรี่                สารนิโคติน เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น […]

บุหรี่ทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick

cig cause in oral diseases

บุหรี่ทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรไปดูกับ Kardinal Stick                จากผลการวิจัยพบว่า บุหรี่นับว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาด้านสุขภาพอย่างแท้จริงโดยที่จะมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้างอีกด้วย นอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นที่มาของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากอีกด้วย จะส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพช่องปากมาเพียงใด วันนี้ Kardinal Stick มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ทำให้เกิดที่มาของโรคใน ช่องปาก ได้อย่างไรมาฝากกันค่ะ น้ำมันในดินบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากจะทำให้ความสามารถในการรับรสชาติและดมกลิ่นลดน้อยลงจากเดิม อีกทั้งสุขภาพช่องปากของผู้สูบบุหรี่จะมีลักษณะเป็นคราบซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพส่วนบุคคลวิธีในการกำจัดคราบเหล่านี้ จำเป็นต้องไปรักษาที่คลินิกเท่านั้นไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น  มะเร็งใน ช่องปาก                นอกจากจะเกิดมะเร็งจากที่อื่นๆในร่างกายแล้วการสูบบุหรี่นับว่าเป็นอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เช่นกันเนื่องจากทุกครั้งที่เราสูบบุหรี่สารเคมีอันตรายในควันบุหรี่จะต้องผ่านช่องปากและลำคอเสมอซึ่งหากได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้เข้าไปซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้  สุขภาพของเงือกและกระดูกรอบฟัน                การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งการสูบบุหรี่นั้นจะเข้าไปขัดขวาง ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายไม่สามารถจัดการปัญหาการติดเชื้อในเหงือกได้จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาช่องเหงือกจากการสูบบุหรี่จะใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยหากมี การถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปากผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงที่รักฟันเทียมจะหลุดได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  ซึ่งหากปล่อยระยะเวลาในการเกิดปัญหาสุขภาพของเหงือกและกระดูกรอบฟันจะเป็นอันตรายและอาจส่งผลให้เกิด การสูญเสียฟันในท้ายที่สุด โรคปริทันต์                 ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันที่รุนแรงจากที่เห็นได้ว่ารากฟันด้านเพดานปากอาจมีหนองหรือจะทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆตามมาได้มากซึ่งอาการของโรคจะมีความรุนแรงต่อผู้สูบบุหรี่โดยตรง                 อย่างไรก็ตามเราทราบถึงพิษร้ายของบุหรี่แล้ว ทางแก้ไขปัญหาวิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี่โดยหันมาสูบบุหรี่ทางเลือก เช่น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าง Kardinal Stick ซึ่งจะทำให้การสูบบุหรี่ของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง เพราะบุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick มีการออกแบบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ในด้านของความรู้สึกในการสูบ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้า […]

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบบุหรี่ ไปกับ Kardinal Stick

dangers of patients with cig

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบบุหรี่ ไปกับ Kardinal Stick                ปัจจุบันการสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากสารของบุหรี่มีพิษการทำลายสุขภาพที่สูงมากและยังให้เกิดปัญหาในโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบ ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งปอดเป็นต้น รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยทางจิตทยาที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของบุคคลพบว่า ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า อาการของกลุ่มโรควิตกกังวลมีความสัมพันธ์ต่อกันสูบบุหรี่ทั้งสิ้น จะเป็นอย่างไร Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเวช                ภาวะอาการของผู้ป่วยทางจิต นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทยและยังเป็นภาวะโรคร่วมทางจิตเภทที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดความร่วมมือในการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง มีอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้น บุหรี่นับว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้านิยมใช้บ่อย และยังเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าอีกด้วย พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ ผู้ป่วยทางจิตเวช                ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีประวัติอาการของโรคซึมเศร้ามากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งผู้สูบบุหรี่ที่มีอาการลูกซึมเศร้าเชื่อว่าการสูบบุหรี่ช่วยลดความรู้สึกเศร้าและอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นมีหลักฐานที่ให้เห็นว่าสารนิโคตินในบุหรี่จะเข้าไปรบกวนการทำงานของสารเคมีในสมองช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความสุขความพึงพอใจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการไม่ต้องรับรู้ถึงปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมแรงให้มีการสูบบุหรี่มากขึ้นจึงต้องสวดมนต์ต่อไปเรื่อยเรื่อยจนเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินในบุหรี่และเกิดการเสพติดในที่สุดส่งผลให้มีความต้องการสูบที่เพิ่มมากขึ้นและการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่มีประวัติอาการซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้อาการซึมเศร้าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ขณะที่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พฤตกรรมการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดลงและลดความวิตกกังวล เนื่องจากว่าสารนิโคตินดูดซึมและแพร่กระจายเข้าสู่สมองซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และจะทำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกในเชิงบวกภายหลังการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจะได้รับความสุขใจ สดชื่น และมีแรงจูงใจในการอยากทำกิจกรรมมากขึ้นเว้นวรรคซึ่งเราเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าเป็นการใช้สารเสพติดเพื่อการรักษาตนเอง                การเสพติดบุหรี่จัดเป็นโรคและพฤติกรรมที่ซับซ้อนและธรรมชาติของการเสพติดบุหรี่ที่มีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงดังนั้นการรักษาอาการติดบุหรี่ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงจึงต้องประกอบด้วยการรักษาหรือยาร่วมกับพฤติกรรมบำบัดทั้งนี้การสร้างความตั้งใจจะเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการบำบัด รักษาผู้ที่มีอาการติดบุรีแต่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่อาจต้องอาศัยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหลายตัวเพื่อช่วยเพิ่มความตั้งใจให้มากพอที่จะสามารถเอาชนะต่อความรู้สึกบวกจากผลการกระตุ้นของบุหรี่ต่อสมองในส่วนที่เป็นระบบให้ระวังตกสารเสพติดทางอารมณ์จิตใจและการเสพติดทางพฤติกรรมและสังคมรวมทั้งอาการอยากและอาการถอนยาหลังจากการเลิกบุหรี่  จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะอาการซึมเศร้ามีระดับความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อยมากเนื่องจากพบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่และระดับสารเสพย์ติดประเภทสารนิโคตินเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่มีภาวะอาการซึมเศร้า                ดังนั้นการรักษาอาการติดบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเนื่องจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่แบบกะทันหันได้ การเลิกบุหรี่สำหรับผู้ป่วยจิตเภทจึงมีด้วยกันหลายทางเช่น การบำบัดรักษา การพบแพทย์ แต่หาวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ยากเกินไปหรือผู้ป่วยไม่มีความต้องการที่จะพบแพทย์ หรือการบำบัดต่างๆ พบว่า การสูบบุหรี่ทางเลือกเช่น บุหรี่ไฟฟ้า […]

Kardinal Stick บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal

kardinal stick new normal

Kardinal Stick บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ คนรุ่นใหม่ ยุค New Normal                หากคิดถึงบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนอาจจะคิดไปถึงอันตรายที่มากับบุหรี่ หรืออาจมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะนอกจากจะมีสารพิษ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซ้ำยังผิดกฎหมาย เพราะสำหรับประเทศไทยนั้น การมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตามบุหรี่ไฟฟ้านั้นยังคงมีภาพลักษณ์อีกอย่างที่หลายคนมองว่าดูดี เท่ สมาร์ท ยิ่งถ้าหากเปรียบเทียบกันตามจริงระหว่างบุหรี่ยาสูบมวนธรรมดากับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าย่อมให้ผลเสียน้อยกว่าบุหรี่มวนธรรมดาอยู่ดี โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick ที่มีข้อแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นที่เหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยเริ่มหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนด้วย Kardinal Stick โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นอย่างไร? 1. ดีไซน์ออกแบบมาทันสมัย ขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพาง่าย ที่สำคัญคือ ออกแบบมารับกับรูปทรงริมฝีปากของแต่ละคน ทำให้เมื่อสูบบุหรี่ ไม่มีน้ำยาหก หรือรั่วซึมออกมาขณะที่กำลังใช้งานอีกด้วย 2. คุณสมบัติของ Kardinal Stick ยังมีดีตรง เมื่อเราสูบในปริมาณที่มากเกินไป ตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือนระบบสั่น เตือนว่าคุณได้สูบบุหรี่ และได้รับสารนิโคตินมากเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ โดยสูบเกิน 12 ครั้งภายใน 5 นาที […]

Buy Kardinal Stick